ĐỀ MỤC 2: BÍ TÍCH THÊM SỨC (879 - 896)

ĐỀ MỤC 2: BÍ TÍCH THÊM SỨC (Điều 879 - 896)

Điều 879

Nhờ bí tích Thêm Sức in một ấn tích, những người đã được Rửa Tội đang tiếp tục con đường khai tâm Kitô giáo được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần và được liên kết chặt chẽ hơn với Giáo Hội; bí tích này tăng sức cho họ và buộc họ cách nghiêm nhặt hơn phải trở nên nhân chứng của Đức Kito6ba82ng lời nói và bằng việc làm, cũng như phải truyền bá và bênh vực đức tin.

CHƯƠNG 1: CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC

Điều 880

#1.Bí tích Thêm Sức được ban bằng việc xức dầu thánh hiến trên trán, được thực hiện hiện bằng việc đặt tay và đọc những lời quy định trong các sách phụng vụ đã được chuẩn nhận.

#2. Dầu thánh hiến dùng trong bí tích Thêm Sức phải được Giàm Mục thánh hiến, kể cả khi bí tích này được linh mục ban.

Điều 881

Nên cử hành bí tích Thêm Sức trong một nhà thờ và trong Thánh Lễ, tuy nhiên, vì một lý do chính đáng và hợp lý, bí tích Thêm Sức có thể cử hành ngoài Thánh Lễ và bất cứ nơi nào xứng đáng.

CHƯƠNG 2: THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Điều 882

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức là Giám Mục linh mục cũng ban bí tích này thành sự, nếu năng quyền đó chiếu theo luật Phổ quát hoặc do nhà chức trách có thẩm quyền ban riêng cho .

Điều 883

Những vị sau đây đương nhiên có năng quyền ban bí tích Thêm Sức

10nhũng vị được luật đồng hóa với Giám Mục giáo phận, trong giới hạn thẩm quyền của mình;

20đối với người liên hệ, thì linh mục nào chiếu theo  chức vụ hoặc được Giám Mục giáo phận ủy quyền Rửa Tội cho một người đã quá tuổi nhi đồng hoặc tiếp nhận một người đã được Rửa Tội và hiệp thông trọng vẹn với Giáo Hội Công giáo;

 30đối với nhũng người trong cơn nguy tử, thì cha sở và thậm chí bất cứ linh mục nào.

Điều 884

#1. Giám Mục giáo phận phải đích tha6nban bí tích Thêm Sức hoặc phải liệu sao để có một Giám Mục khác ban bí tích này; nhưng nếu cần, ngài có thể ban năng quyền  hành bí tích Thêm Sức cho hay nhiều linh mục nhất định.

#2. Vì một lý do nghiêm trọng, Giám Mục và cả linh mục nào có năng quyền ban bí tích Thêm Sức chiếu theo luật hoặc do nhà chức trách có thẩm quyền ban riêng cho, đều có thể mời các linh mục cùng ban bí tích với mình  trong  từng trường hợp.

Điều 885

#1. Giám Mục giáo phận buộc phải liệu sao để những người thuộc quyềnmình được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, khi họ xin điều đó cách thích đáng và hợp lý.

#2. Linh mục nào có năng quyền ban bí tích Thêm Sức, thì phải sử dụng năng quyền này đối với những người mà vì ích lợi  của họ năng quyền đã được ban cho ngài.

Điều 886

#1. Trong giáo phận mình, Giám Mục ban bí tích Thêm Sức cách hợp thức cho cả nhũng tín hữu không thuộc quyền ngài, trừ khi Đấng Bản Quyền của họ đã minh nhiên ngăn cấm.

#2. Để ban bí tích Thêm Sức trong giáo phận khác cách hợp thức, một Giám Mục cần có phép, ít là được suy đoán cách hợp lý, của Giám Mục giáo phận, trừ khi đó là những người thuộc quyền mình.

Điều 887

Trong địa hạt đã được chỉ thị cho mình, linh mục nào có năng quyền ban bí tích Thêm Sức cũng có thể ban bí tích này cách hợp thức cho những người ngoại cư , trừ khi Đấng Bản Quyền của họ đã mi nh nhiên ngăn cấm điều đó, nhưng ngài không thể ban ban bí ti1chThe6m Sức cách thành sự cho bất cứ ai trong một địa hạt khác, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 833,30.

Điều 888

Trong địa hạt mà các thừa tác viên có năng quyền ban bí tích Thêm Sức, thì ngài cũng có thể ban bí tích ấy trong những nơi miễn trừ.

CHƯƠNG 3: NHỮNG NGƯỜI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Điều 889

#1. Mọi người và chỉ những người đã Rửa Tội mà chưa lãnh nhận bí tích Thêm Sức mới có khả năng lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

#2. Ngoài trường hợp nguy tử, để lãnh nhận bí tích Thêm Sức cách hợp thức, nếu đương sự đã đến tưởi khôn, thì buộc phải học hỏi đúng mức; phải được chuẩn bị đầy đủ và phải có khả năng lập lại các lời hứa khi chịu phéo Rửa Tội.

Điều 890

Các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích này vào thời gian thích hợp; các bậc cha mẹ, các vị chủ chăn, nhất là cha sở, phải liệu sao cho các tín hữu được học hỏi đúng múcđể lãnh hận bí tích này, và được lãnh nhận trong thời gian thích hợp .

Điều 891

Phải ban bí tích  Thêm Sức cho các tín hữu vào khoảng tuổi khôn, trừ khi Hội Đồng Giám Mụcấn định một mức tuổu khác, trừ trường hợp nguy tử, hoặc trừ khi có một lý do nghiêm trọng khuyên làm cách khác, theo sự phán đoán của thừa tác viên.

CHƯƠMG 4: NGƯỜI ĐỠ ĐẦU

Điều 892

Tring mức độ có thể, người lãnh nhận bí tích Thêm Sức phải có một người đỡ đầu hiện diện; người này liệu sao cho người đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức biết cư xử như nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và trung thành chu toàn các nghĩa vụ gắn liền với bí tích ấy.

Điều 893

#1. Để thi hành nhiệm vụ đỡ đầu, phải hội đủ các điều kiện được nói đến ở điều 874.

#2. Nên chọng  người đỡ đầu là người đã đảm nhận nhiệm vụ ấytrong bí tích Rửa Tội.

CHƯƠNG 5: CHỨNG MINH VÀ GHI SỔ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Điều 894

Để chứng minh việc ban bí tích Thêm Sức, phải tuân giữ những quy định của điều 876.

Điều 895

Phải ghi vào sổ Thêm Sức của toà giám mục tên của những người đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức, của thừa tác viên, của cha mẹ và của người đỡ đầu, nơi ngày ban bí tích Thêm Sức, hoặc ở đâu mà Hội Đồng Giám Mục hay Giám Mục giáo phận quy định thì phải ghi vào trong sổ lưu giữ trong  văn khố của giáo xứ, cha sở phải thông báo về việc ban bí tích Thêm Sức cho cha sở tại nơi ban bí tích Rửa Tội để ngài ghi việc ban bí tích Thêm Sức vào sổ Rửa Tội, chiếu theo quy tắc  của điều 535#2.

Điều 896

Nếu cha sở địa phương vắng mặt, thừa tác viên phải tự mình hoặc nhờ người khác thông báo sớm hết sức cho ngài về việc ban bí tích Thêm Sức.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây