PHẦN I: CÁC BÍ TÍCH (840- 848)

PHẦN I: CÁC BÍ TÍCH

Điều 840

Các bí tích của Giao Ước mới, được Đức Kitô thiết lập và được ủy thác cho Giáo Hội, xét như là những hành động của Đức Kitô và của Giáo Hội, là những dấu chỉ và những phương thế biểu lộ và cũng cố đức tin, cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa và thực hiện việc thánh hóa loài người, vì thế, các bí tích góp phần rất nhiều vào việc xây dựng, cũng cố và biểu lộ sự hiệp thông của Giáo Hội; do đó, các thừa tác viên có chức thánh cũng như các Kitô hữu khác phải cử hành các bí tích với tất cả  lòng kính cẩn và sự chăm chú cần thiết.

Điều 841

Vì các bí tích là như nhau đối với Giáo Hội toàn cấu và thuộc về kho tàng của Thiên Chúa, cho nên chỉ quyền bính tối cao của Giáo hội phê chuẩn hoặc xác định những điều cần thiết cho tính thành sự của các bí tích; và chính quyền tối cao này được bất cứ một nhà chức trách có thẩm quyền nào khác, chiếu theo quy tắc của điếu 838 #3 và #4, ấn định những điều cần thiết  cho tính hợp thức của việc cử hành, ban và lãnh nhận các bí tích,cũng như nhũng điều cần thiết cho nghi thức phải giữ trong lúc cử hành.

Điều 842

#1. Người nào không nhận bí tích Rửa Tội thì không thể lãnh nhận cách thành sự các bí tích  khác.

#2.Các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể liên kết chặc chẽ với nhau đến nỗi tất cả đều cần thiết cho việc khai tâm Kitô giáo được đầy đủ.

Điều 843

#1. Các thừa tác viên có chức thánh không thể từ chối ban các bí tích cho những người xin lãnh nhận, các bí tích cách thích đáng, đã được chuẩn bị đầy đủ và không bị luật cấm lãnh nhận các bí tích.

#2.Các vị chủ chăn các linh hồn và Kitô hữu khác, mỗi người tùy theo nhiệm vụ của mình  trong Giáo Hội, có bổn phận phải liệu sao cho những người xin lãnh nhận các bí tích  được  chuẩn bị bằng việc loan báo Tin Mừng cách thích hợp và bằng việc huấn giáo tương xứng để lãnh nhận các bí tích ấy, và phải lưu ý đếnn những quy tắc do nhà chức trách có thẩm quyền ban hành.

 Điều 844

#1. Những thừa tác viên Công giáo  chỉ ban bí tích cách hợp thức chop các Kitô hữu  này chỉ lãnh nhận  cách hợp thức các bí  tích do những thừa tác viên Công giáo ban mà thôi, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của #2, #3 và #4 của điều này và của điều 861#2.

#2.Mỗi khi nhu cầu đòi hỏi hoặc hoặc khi có một lợi ích thiêng liêng thật sự, và với điều kiện là tránh được nguy cơ lầm lẫn hoặc tương đối  tôn giáo, những Kitô hữu đang ở trong tình trạng bất khả thể lý hoặc luân lý không thể đến với thừa tác viên Công giáo, thì được phép lãnh nhận các bí tích Sám Hối, Thánh Thể và Xức Dầu Bệnh Nhân từ những thừa tác viên  không Công giáo, nếu các bí tích ấy được cách thành sự trong Giáo Hội của các vị đó.

#3.Các thừa tác viên Công giáo ban cách hợp thức các bí tích Sám Hối, Thánh Thể và Xức Dầu  Bệnh Nhân cho những thành của các Giáo Hội Đông Phương không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo, nếu họ tự ý xin điều đó  và nếu họ đã được chuẩn bị  đầy đủ; điều này cũng có giá trị, trong những gì liên quan đến các bí tích, đối với những thành viên của các Giáo Hội  đang ở trong cùng một tình trạng  của Giáo Hội Đông  Phương nói trên, theo sự nhận định  của Tông Tòa.

#4. Trong trường hợp nguy tử  hoặc nếu, theo sự nhận định của Giám Mục giáo phận hay của Hội đồng Giám Mục, có một nhu cầu quan trọng khác thúc bách, các thừa tác viên Công giáo có thể ban cách hợp thức các bí tích trên cho cả những Kitô hữu khác không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo, khi họ không thể đến được với một thừa tác viên của cộng đoàn mình và khi họ tự ý xin điều đó, miễn là họ biểu lộ đức tin Công giáo về các bí tích ấy, và miễn là họ đã được chuẩn bị đầy đủ.

#5. Trong những trường hợp được nói đến ở các # #2, 3 và 4, Giám Mục giáo phận hay Hội Đồng Giám Mục không được ban hành  những quy tắc tổng quát, trừ khi tham khảo ý kiến của nhà chúc trách có thẩm quyền ít là cấp địa phương  của Giáo Hội và của cộng đoàn không Công giáo liên hệ.

Điều 845

#1. Vì các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh ghi một ấn tích, nên không thể nhận lại lần nữa.

#2. Sau khi đã điều tra cẩn thận, nếu vẫn còn một lý do hồ nghi về việc lãnh nhận thật sự hoặc vì tính thành sự của các bí tích được nói đến ở #1,thì phải ban các bí tích ấy  với điều kiện.

Điều 846

#1.Khi cử hành các bí tích, phải trung thành tuân theo các sách phụng vụ đã được nhà chức trách có thẩm quyền phê chuẩn, vì thế, không ai được tự ý  thêm, bớt hoặc sửa đổi điều gì trong các sách ấy.

#2. Thừa tác viên phải cử hành các bí tích theo lễ điển riêng của mình.

Điều 847

#1. Sau khi ban  những bí tích đòi buộc phải sử dụng dầu thánh, thừa tác viên phải sử dụng dầu ô liêu hoặc dầu thực vật khác mới được Giám Mục thánh hiến hoặc làm phép, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 999,20,thừa tác viên không được dùng dầu cũ, trừ trường hợp khẩn cấp.

#2.Cha sở phải xin các loại dầu thánh nơi Giám Mục của mình và phải bảo quản cẩn thận trong một chổ xứng đáng.

Điều 848

 Ngoài những của dâng cúng do nhà chức trách có thẩm quyền ấn định, thừa tác viên không được xin gì để ban các bí tích, và luôn luôn phải liệu sao đừng để những người nghèo không được hưởng nhờ ơn các bí tích vì sự túng thiếu của mình.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây