Giới thiệu quyển CẨM NANG MỤC VỤ GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN NHÂN

Thứ bảy - 27/05/2017 17:27
Giới thiệu quyển CẨM NANG MỤC VỤ GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN  NHÂN
Xin giới thiệu quyển "Cẩm Nang Mục Vụ Giáo Luật Bí Tích Hôn Nhân" do linh mục J.B. Lê Ngọc Dũng biên soạn.
Một phần quyển sách đã được trình bày trong cuộc thường huấn khoảng 1.100 linh mục do quý Đức Cha thuộc giáo tỉnh Hà Nội tổ chức vào tháng 5 năm 2017, tại Thái Bình và Thanh Hóa vừa qua.
Cuộc thường huấn này cho thấy các linh mục vẫn mong mỏi được hướng dẫn nhiều hơn trong những vụ hôn phối cụ thể và ước mong có những quy định bởi các Đấng Bản Quyền địa phương để có sự thống nhất về thủ tục bí tích hôn nhân, giữa hàng linh mục trong và ngoài giáo phận, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay có nhiều di dân muốn kết hôn ở thành phố, nơi giáo xứ mình đến ở tạm thời.
Bên cạnh việc áp dụng những quy định của Đấng Bản Quyền địa phương, sự áp dụng những quy tắc giáo luật được hướng dẫn một cách đúng đắn sẽ giúp giảm thiểu được sự khác biệt về áp dụng thủ tục hôn  nhân trong cả Giáo Hội Việt Nam. Hệ quả là hoạt động mục vụ sẽ hòa hợp hơn giữa hàng linh mục trong các giáo phận, giáo miền; và giáo dân sẽ không còn cảm thấy sự khó dễ của các cha sở trong vấn đề hôn phối.
 

Có hai vấn đề Giáo Luật hôn nhân đã thường bị hiểu lầm và đã tạo nên bất đồng nay phải chỉnh sửa cho đúng: 1- Năng quyền chứng hôn thông thường là tòng địa chứ không tòng nhân (đ.1109); 2- Trách nhiệm chính yếu về việc lo lập hồ sơ, tiến hành thủ tục điều tra là thuộc về "cha sở của nơi cử hành hôn phối" (đ.1113), chứ không thuộc về một cha sở được luật định là của bên nào (bên nam hay nữ).
Ngoài ra, quyển Cẩm Nang hướng dẫn áp dụng cách hợp thức hóa hôn phối bằng "điều trị tại căn" ( đ. 1161-1165) đặc biệt hữu ích, đưa người vợ hay chồng công giáo về đời sống hiệp thông các bí tích một cách bình thường trong Giáo Hội, đối với những hôn phối đang bị rối mà người chồng hay vợ bên lương không chịu đến nhà thờ hay gặp cha sở để hợp thức hóa. Giải pháp điều trị tại căn này rất hữu ích vì tình trạng rối hôn phối khác đạo như vậy có khá nhiều ở Việt Nam, nhưng trước đây hầu như chưa được áp dụng trong các giáo phận.
Quyển Cẩm Nang cũng giải thích áp dụng theo Giáo Luật (đ.1151-1153;1693) về việc Giám Mục giáo phận hay tòa án giáo phận cho phép người vợ bị bách hại (chồng ngoại tình đánh đập vợ con;chồng ăn chơi cờ bạc nợ nần đổ trên vợ…) được ly thân và đưa vụ ly thân ra tòa án dân sự để chia tay về mặt pháp lý dân sự. Trong thực tế hiện nay, một số không ít người vợ, chịu không nỗi sự bách hại của chồng nên đã làm đơn ra tòa án dân sự để ly dị và hiện nay đang sống độc thân nuôi con, cam chịu vạ không được xưng tội rước lễ. Nạn nhân có thể được phép của Đức Giám Mục đưa vụ ly thân nói trên được ra tòa án dân sự, hoặc được ơn tha thứ nếu đã tự ý ly dị, để họ trở về sống hiệp thông các bí tích.
Ở phần phụ lục, quyển Cẩm Nang có cung cấp những mẫu đơn cho một số áp dụng giáo luật tương đối mới: Đơn xin điều trị tại căn, đơn xin miễn chuẩn thể thức kết hôn, đơn xin miễn chuẩn tra vấn trong đặc ân Thánh Phaolô, đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu mẫu ủy quyền chứng hôn tổng quát…
Quyển Cẩm Nang trước hết được soạn thảo dành cho các linh mục và đại chủng sinh. Các giảng viên giáo lý và các vị phụ trách chức việc trong giáo xứ có thể đọc biết thêm.


Mua sách xin liên hệ:
Nhà sách TGM Nha Trang, email: nhasachtgmnhatrang@gmail.com
Đt. 0583523842
Đt. 05822411015
Hoặc 0988214072 (c. Dũng)

 
CẨM NANG MỤC VỤ GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN  NHÂN
Mục lục
 
1. NHỮNG NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG.. 1
1.1. Hôn nhân. 1
1.2. Bí tích hôn nhân. 5 1.3. Đặc tính chính yếu. 7
1.4. Sự ưng thuận. 8
1.5. Quyền kết hôn. 14
1.6. Giáo luật chi phối 15
2. CHUẨN BỊ CỬ HÀNH HÔN NHÂN.. 17
2.1. Chuẩn bị xa, gần và tức thì 17
2.2. Lãnh nhận bí tích Thêm Sức. 21
3. NGĂN TRỞ TIÊU HÔN, CẤM HÔN.. 23
3.1. Ngăn trở tiêu hôn nói chung. 23
3.2. Mười hai ngăn trở tiêu hôn. 26 3.3. Ngăn trở công (public) và ngăn trở tiềm ẩn (occult) 36 3.4. Miễn chuẩn. 38 3.5. Những trường hợp kết hôn cần xin phép. 42 3.6. Cấm kết hôn. 45 3.7. Một số quy định hôn nhân theo luật dân sự. 46 4. NĂNG QUYỀN CHỨNG HÔN.. 49
4.1. Năng quyền do chức vụ. 49
4.2. Năng quyền tòng nhân. 51
4.3. Năng quyền do ủy nhiệm.. 52
5. CỬ HÀNH KẾT HÔN.. 59
5.1. Thể thức giáo luật (forma canonica) 59
5.2. Nơi cử hành kết hôn. 63 5.3. Cử hành hôn nhân cách kín đáo. 66
6. THỦ TỤC KẾT HÔN.. 69
6.1. Giáo xứ, nơi kết hôn. 69
6.2. Cha sở nơi cử hành hôn phối thụ lý hồ sơ. 72 6.3. Hồ sơ hôn phối 79 6.4. Mục vụ điều tra, chuẩn bị 93 6.5. Gởi chứng nhận kết hôn và ghi chú sổ Rửa Tội 94
7. HÔN NHÂN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO.. 97
7.1. Hôn nhân hỗn hợp. 97
7.2. Hôn nhân khác đạo (dị giáo) 100 7.3. Miễn chuẩn thể thức giáo luật 104
8. KẾT HÔN NHỜ ĐẶC ÂN.. 107
8.1. Đặc ân thánh Phaolô. 107
9. THÀNH SỰ HÓA HÔN NHÂN.. 119
9.1. Thành sự hóa đơn thuần. 119
9.2. Điều trị tại căn. 125
9.2.1. Ý nghĩa. 126
a- Sự ưng thuận đã được biểu lộ theo thể thức công. 127
b- Bao hàm miễn chuẩn ngăn trở, thể thức. 128
c- Hồi tố của những hiệu quả giáo luật 128
9.2.2. Quyền ban điều trị tại căn: 129
a- Tông Tòa. 129
b- Giám Mục Giáo Phận. 130
9.2.3. Phạm vi của việc ban điều trị tại căn. 130
a- Miễn chuẩn ngăn trở. 130
b- Miễn chuẩn thể thức. 131
d- Điều kiện để điều trị tại căn. 133
e- Ngay cả khi cả hai bên hoặc một bên không biết 134
9.2.4. Một giải pháp mục vụ thiết thực. 134
a- Khi linh mục chứng hôn bị sai lầm.. 134
b- Khi giáo dân bị ngăn trở tiêu hôn. 135
c- Khi phía bên lương hay Tin Lành từ chối cử hành nghi thức đạo  135
d- Mẫu đơn được đề nghị 136
10. LY THÂN MÀ DÂY HÔN PHỐI VẪN CÒN.. 139 11. TÒA ÁN HÔN PHỐI. 143 PHỤ LỤC.. 149
1. NHỮNG NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG.. 149
2. CÁC MẪU ĐƠN.. 163
1) Giấy giới thiệu kết hôn. 163
2) Bản khai trước kết hôn. 165
2b) Bản khai trước kết hôn Anh ngữ. 169
3) Giấy xin điều tra sơ khởi bên không Công Giáo. 174
4) Giấy xin điều tra và rao hôn phối 175
5) Giấy báo kết quả rao. 176
6) Đơn xin miễn chuẩn ngăn trở khác đạo. 177
7) Đơn xin miễn chuẩn khác đạo và thể thức kết hôn. 179
8) Đơn xin phép kết hôn hỗn hợp và miễn chuẩn thể thức kết hôn  182
9) Điều trị tại căn hôn nhân bị vô hiệu do ngăn trở tiêu hôn. 185
10) Điều trị tại căn hôn nhân với miễn chuẩn ngăn trở và thể thức kết hôn. 188
11) Đơn xin miễn tra vấn trong đặc ân Thánh Phaolô. 191
12) Giấy làm chứng kết hôn cho người không Công Giáo hay dự tòng  193
13) Giấy thông báo đã cử hành hôn phối 194
14) Đơn xin đưa vụ ly thân ra tòa án dân sự. 195
15) Đơn xin tòa án hôn phối 198
16) Ủy nhiệm năng quyền chứng hôn tổng quát 201
17) Ủy nhiệm năng quyền chứng hôn riêng biệt 202
18) Chứng chỉ Hôn Phối (Việt - Anh) 203
19) Chứng chỉ Rửa Tội, Thêm Sức (Việt - Anh) 204
3- DANH SÁCH RỬA TỘI TIN LÀNH.. 206
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bài viết mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây