DANH SÁCH ĐỆ ĐƠN, HƯỚNG DẪN, TÒA ÁN HÔN PHỐI GP NHA TRANG

Thứ tư - 15/03/2023 22:49
DANH SÁCH ĐỆ ĐƠN, HƯỚNG DẪN, TÒA ÁN HÔN PHỐI
GIÁO PHẬN NHA TRANG

Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng

BẢNG DANH SÁCH ĐƠN XIN NĂM 2023

A- DANH SÁCH ĐƠN XIN NĂM 2023
Dưới đây là bản danh sách những đơn xin tiêu hôn đã được Tòa án giáo phận nhận đơn vào năm 2023, sẽ được thẩm tra và có kết luận phán quyết vào năm 2024.
Trong năm 2023, Tòa án theo thứ tự đơn xin thẩm tra, xét xử và ra phán quyết cho những đơn nộp năm 2022. Xin theo dõi bản liệt kê và kết quả ở cuối bài này.
Lưu ý: Bộ đơn nào còn thiếu điều gì trong hồ sơ được ghi chú trong ngoặc, phải bổ túc mới được cứu xét. Đơn nào đã gởi đến Tòa án mà không có trong danh sách, xin liên lạc với cha Dũng, Đt. 0988214072.

(
Mỗi vụ án được lấy tên: Số thứ tự/ năm. Tên nguyên đơn- Tên bị đơn, Giáo xứ, điều luật được căn cứ).
Đơn đã nhận vào tháng 1,2,3 năm 2023

1.23. La Minh - Vân, Gò Muồng, đ. 1098 (Thiếu tường trình bản in)
2.23. Vũ - Hương, Phước Hòa, đ. 1101#2
3.23. Dũng - Phượng, Hòa Nghĩa, đ.  1101#2
4.23. Châu - Thảo, Vạn Xuân, đ. 1101#2
5.23. Ni - Hoàng,  Bắc Vĩnh, 1101#2
6.23. Ni - Thắng, Vạn Xuân, đ. 1098

7.23. Phương - Gia, Phú Nhơn, đ, 1098 
8. 23. Ý - Thi, Nghĩa Phú, đ. 1101#2

B. HƯỚNG DẪN ĐỆ ĐƠN
Điều kiện để được nhận đơn ở tòa án hôn phối Nha Trang
1- Hôn nhân bị tan rã không còn cách cứu chữa.
2- Thuộc thẩm quyền: Một người trong đôi vợ chồng có cư sở (thường trú) hay bán cư sở (bán trú), hoặc đã kết hôn trong giáo phận Nha Trang. Nếu thuộc giáo phận khác, xin hỏi và đệ đơn ở Tòa án giáo phận đó.
3- Phải có cơ sở tiêu hôn theo Giáo luật: Bị sợ hãi, lừa gạt, lầm lẫn, không có khả năng....
4- Đơn xin làm theo mẫu của mỗi giáo phận, nhưng luôn phải có: số điện thoại và địa chỉ của nguyên đơn và bị đơn;
5- Đính kèm đơn xin:
a. Bản tường trình về hôn nhân, 1-2 trang A4, bản in không nhận bản viết tay
b. Chứng thư Hôn phối và Rửa tội của một hay hai bên Công giáo, hoặc bản sao trang Chứng Nhận Hôn Phối trong sổ Gia Đình Công Giáo (Chỉ nhận thêm chứng từ của đứa con mang thai trước kết hôn, trong trường hợp miễn cưỡng kết hôn vì mang thai. Không nhận bản sao cả Sổ gia đình Công giáo).
c. Bản sao tài liệu có giá trị làm chứng (nếu có): giấy li dị dân sự, bệnh án, văn thư ...

B- Phải được tư vấn trước khi đệ đơn
Trước khi nộp đơn người đệ đơn phải được tư vấn trước bởi người chuyên môn của tòa án. Đối với tòa án hôn phối NhaTrang, xin liên hệ với cha thẩm phán J.B. Lê Ngọc Dũng, với số điện thoại 0988214072 vào lúc 7, 8 giờ tối. Cha sẽ hỏi về cuộc sống hôn nhân trong 5-15 phút để biết là có cơ sở tiêu hôn nào đó hay không. Nếu có cơ sở tiêu hôn nào đó tuy chưa rõ ràng, thì cha sẽ cho kết nối Zalo để chuyển mẫu đơn và hướng dẫn làm đơn; nếu không có cơ sở gì cả, Tòa sẽ không nhận đơn.

C- Gởi đơn
- Hồ sơ đơn xin được bỏ vào trong phong bì lớn, gởi đến Vp Tư pháp, trực tiếp tại Văn phòng Tòa Giám mục hoặc qua bưu điện theo địa chỉ:
Vp. Tư pháp, Trung Tâm Mục Vụ
22 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang
- Hồ sơ đơn xin có đính kèm biên lai lệ phí một triệu đồng (Đóng tại Vp TGM hoặc gởi đến tài khoản Nam Á Bank, 988 214 072, Le Ngoc Dung).

=============================
GHI CHÚ

=> Phán quyết: HP bất thành - có nghĩa là Hôn phối được Tòa án tuyên bố là bất thành hay vô hiệu, dây hôn phối được hủy tiêu. Các bên có thể tiến tới kết hôn mới khác, trừ khi bị lệnh cấm hôn.
=>  Phán quyết: HP thành sự - có nghĩa là Hôn phối được Tòa án tuyên bố là thành sự hay không vô hiệu, dây hôn phối vẫn còn. Các bên không được phép tiến tới kết hôn mới khác.
===============================

 
ĐƠN XIN NĂM 2021 còn lại đã được giải quyết: 
03.21. Liên - Hòang, 1101,2, Phan Rang. Phán quyết: HP bất thành
17.21. Chiêu - Lai, 1103, 1101,2, Phước An. Phán quyết: HP bất thành
36.21. Loan - Phúc, 1101,2, Gò Sạn. Phán quyết: HP bất thành
06.21. Hằng - Tám, 1101,2, 1095,2 Phan Rang. Phán quyết: HP bất thành
23.21. Lan - Nở, 1095, Tân Hội. Phán quyết: HP bất thành
34.21. Linh - Thủy, 1101,2,  Sông Pha. Phán quyết: HP bất thành
05.21. Vũ - Lan, 1095,2, Song Mỹ. Phán quyết: HP bất thành
09.21. Trang - Phong, 1101,2, Cầu Bảo. Phán quyết: Hp bất thành


=========================================

ĐƠN XIN NĂM 2022

Đang được giải quyết trong năm 2023
 
 
  Tên Nguyên đơn - Bị đơn Kết quả phán quyết  Ghi chú
  01.22. Bình - Phương, 1101#2, Thanh Hải Bất thành  
  02.22. Nhi - Hiếu, 1101#2, Cây Vông Bất thành  
  3.22. Phương - Loan, 1098, Thủy Lợi, 1098 Thành sự = Không được tiêu hôn
  4.22. Vũ -  Mai, Phước Thiện, 1101#2    
  5.22 Tân - Quốc,  Phan Rang, 1101#2    
  6.22. Quang - Sơn, Thủy Lợi, 1098, 1101#2 Bất thành  
  7.22. Yến - Phong, Phước An, 1098    
  8.22. Trang - Tuấn, Thủy  Lợi. 1095#2 Bất thành  
  9.22. Tường - Ca, Tấn Tài. 1101#2    
  10.22. Nguyệt - Dũng, Dục - Mỹ. 1101#2 Thành sự = Không được tiêu hôn
  11.22, My- Hoàng, Hòa Yên, 1095#2    
  12.22. Luyện - Phúc, Thủy Lợi. 1101#2    
  13.22, Thanh - Bảy, Tân Hội. 1101#2    
  14.22. Thúy - Cường, Thái Hòa. 1101#2    
  15.22. Huy - Ngọc, Tấn  Tài, 1101#2    
  16.22. Trinh - Nghĩa, Tấn Tài, 1101#2    
  17.22. Hoa - Điệp. Quảng Thuận, 1101#2    
  18.22. Hiền - Bổn, Bình Cang, 1095#2,    
  19.22, Nhàn - Phát,  Vạn Xuân, 1095, 1101#2    
  20.22, Hủy bỏ    
  21.22. Khanh - Hiệp. Thủy Lợi, 1101#2, 1098    
  22.22. Yến - Dũng, Ba Ngòi. 1101#2    
  23.22. Thủy - Bình, Xuân Sơn, 1101#2    
  24.22. Trưởng - Linh, Hòn Thiên, 1098    
  25.22. Phi - Thảo, Thánh Giu se. 1098    
  26.22, Nở - Cường. Hòa Nghĩa, 1095#2    
  27.22. Truật - Lương, Vĩnh Phước, 1103, 1101#    
  28.22. Uyên - Hùng, Bình Cang. 1101#2    
  29.22. Ngô - Mầu. Phước Thiện. 1101#2    
  30.22. Hương - Vũ. Phú Nhơn. 1101#2    
  31,22, Khánh - Trang. Vạn Giã. 1101#2    
  32.22. Tới - Nghiêm. Cầu Bảo. 1103. 1101#2    
  33.22. Trúc - Đạt. Thủy - Lợi, 1101#2    
  34.22. Khanh  - Tâm. Bình Chính, 1101#2    
  35.22. Duy - Trân, Bình Cang, 1095,2    
  36.22. Phi - Đến, Thái Hòa, 1101#2    
  37.22. Dung -  Hải. Ninh  Thuận, 1092 #2    
  38.22, Mai - Hùng. Nghĩa Phú. 1098    
  39.22. Kiều  - Huấn, Phú  Phong, 1101#2    
  40.22. Việt -  Diễm. Đất xét, 1098    
  41.22.Lực - Loan. Chánh tòa,  Nha Trang, 1095,2    
  42.22. Huy - Thảo. Chánh  tòa , Nha Trang. 1098    
  43.22. Thân - Thương, Vĩnh Bình, 1103    
  44.22. Phương - Thọ, Phú Nhơn, 1095,2    
  45.22. Hải - Hòa, Hà Dừa, 1095,2    
  46. 22, Nam - Nhiên, Tân Hội, 1101 #2    
  47.22, Hiếu - Đoàn. Hộ Diêm, 1101#2    
  48.22, Chiến - Hạnh, Kiêm Châu, 1101#2    
  49.22, Huỳnh - lê, Thạch Hà, 1101#2    
  50.22, Hương -  Long, Thủy Lợi, 1095#2    
  51.22, Việt - Thi, Nghĩa Phú, 1095#2    
  52.22. Đạm - Còn, 1098, Phù Sa   Thiếu số điện thoại bị đơn
  53.22. Hà - Trọng, 1103, Bắc Thành    
  54.22. Phượng - Tâm, 1101, 2, Vạn Xuân    
  55.22. Lam - Phương, 1101,2, Thanh Điền   Thiếu ngày và nơi Rửa tội của nguyên đơn và bị đơn.
  56.22. Nhi - Thảo, 1101,2, Hòa Yên   Thiếu số điện thoại bị đơn, nhân chứng
  57.22. Anh - Hậu, 1101,2, Hòa Do    
  58.22. Quốc - Trang, 1103, Vinh Trang   Thiếu bản tường trình in máy
  59.22. Chinh - Huy, 1097,2, 1101,2, Diêm Điền    
  60.22. Châu - Chung, 1101,2, Phan Rang   Thiếu số điện thoại bị đơn
  61.22. Nhi - Thiêng, 1103, 1095,2, Vĩnh An   Thiếu bản tường trình - Đã nộp
  62.22. Phượng - Hiền, 1095,2, Cư Thịnh   Thiếu chứng thư Rửa tội
  63.22. Thy - Bảo, 1101,2, Hòa Nghĩa   Thiếu số điện thoại bị đơn
  64.22. Tuyết - Phong, 1101,2, Phú Nhơn    
  65.22. Hải - Dung, 1101,2, Ngọc Thủy   Thiếu chứng thư Rửa tội, Hôn Phối
  66.22. Trâm - Tú, 1101,2, Dục Mỹ    
  67.22. Linh - Hoa, 1101,2 Dục Mỹ    
  68.22. Kim - Nam, 1101,2, Chợ Mới    
  69.22. Hiền - Nghĩa, 1101,2, Phước Hòa    
  70.22. Trang - Lực, 1098, Bình Chính    
  71.22. Thảo - Ân,  1101,2, Ninh Hòa    
  72.22. Sơn - Ba, 1101,2, Thanh Điền   Thiếu chứng thư Rửa tội,
  73.22. Thanh - Nhã, 1101,2, Hòa Yên    
  1.  
74.22. Loan - Phương, 1101,2, Phú Đức   Thiếu số điện thoại bị đơn
 

Tác giả: JB Dũng Lm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,373
  • Tháng hiện tại45,919
  • Tổng lượt truy cập10,065,807
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi