DANH SÁCH ĐƠN XIN TIÊU HÔN GP NHA TRANG NĂM 2023, 2022

Thứ ba - 25/04/2023 23:30
Trước khi nộp đơn tòa án hôn phối giáo phận Nha Trang để xin công bố hôn nhân vô hiệu (xin tiêu hôn), bạn phải được một linh mục trong Ban Toà án tư vấn trước, để xem thử hôn nhân của bạn có nền tảng tiêu hôn nào không. Cha J.B. Lê Ngọc Dũng nhận tư vấn, vào khoảng 19-20 giờ, qua Đt 0988214072. Danh sách những vụ án được liệt kê trong bài này, bình thường sẽ được giải quyết khoảng 6 tháng đến 1 năm sau. Nguyên đơn cần chu toàn đầy đủ hồ sơ và chờ ngày được thẩm vấn để tiến hành vụ án.
DANH SÁCH ĐƠN XIN TIÊU HÔN GP NHA TRANG NĂM 2023, 2022
 
Văn phòng Tư pháp Gp Nha Trang
 
A- Thông báo
1- Trước khi nộp đơn, bạn phải được một linh mục trong ban toà án tư vấn trước, để xem thử hôn nhân của bạn có nền tảng tiêu hôn nào không. Cha J.B. Lê Ngọc Dũng nhận tư vấn, vào khoảng 7-8 giờ tối, qua Đt. 0988214072. Nếu không được tư vấn trước, đơn có thể bị bác.

2- Vụ án sẽ không được giải quyết, nếu hồ sơ còn thiếu một trong những điều sau: số điện thoại bị đơn, chứng thư Rửa Tội, Hôn phối, bản tường trình (bản in máy vi tính), án phí 1 triệu đồng (Nam Á ngân hàng, số 988214072, Le Ngoc Dung hoặc đóng tại Vp TGM)


B- Danh sách các đơn TAHP NT đã nhận năm 2023

1.23. La Minh - Vân, Gò Muồng, đ. 1098, ngày 8-1-2023, thiếu tường trình bản in .
2.23. Vũ - Hương, Phước Hòa, đ. 1101#2, ngày 16-1-2023.
3.23. Dũng - Phượng, Hòa Nghĩa, đ.  1101#2, ngày 9-2-2023, đã đóng Ap.
4.23. Châu - Thảo, Vạn Xuân, ngày 9-2-2023, đ. 1101#2. ĐÃ HUỶ ĐƠN.
5.23. Ni - Hoàng,  Bắc Vĩnh, 1101#2, ngày 4-3-2023, đã đóng Ap.
6.23. Ni - Thắng, Vạn Xuân, đ. 1098, ngày 1-3-2023
7.23. Sương – Niêm, Hộ Diêm, đ. 1103, ngày 8-2-2023, thiếu số Đt bị đơn.
8.23. Vương – Tâm, Phước Thiện, đ. 1101#2, thiếu chứng nhận HP và RT. Cả hai đều ở Mỹ. Nguyên đơn cần phải chủ động liên lạc thì vụ án mới được giải quyết.
9.23. Ý – Thi, Nghĩa Phú, đ. 1101#2, đã đóng Ap.
10.23. Tâm – Chiến, Gò Thao, đ. 1098, 8-3-2023, thiếu số Đt bị đơn (đi tù).
11.23. Phương – Gia, Phú Nhơn, đ. 1101#2, ngày 1-3-2023, đã đóng Ap.
12.23. Trung – Nhung, Thạch Hà, đ. 1095,2, ngày 12-3-2023, đã đóng Ap.
13.23. Hằng – Công, Lương Sơn, đ. 1098, ngày 18-3-2023, đã đóng Ap.
14.23. Mai – Giờ, Vinh Trang, đ. 1101#2, ngày 30-3-2023, thiếu chứng nhận HP và RT, đã đóng Ap.
15.23. Bình – Dung, Quảng Thuận, đ. 1101#2, ngày 1-4-2023
16.23. Hải – Lợi, Phước Hoà, đ. 1101#2, ngày 1-4-2023, đã đóng Ap.
17.23. Trâm – Thông, Hoà Yên, đ. 1101#2, ngày 13-4-2023, đã Pv trước (Nđ, mẹ Nđ, thiếu Bđ), thiếu số Đt bị đơn.

==========================================================
 
ĐƠN XIN NĂM 2022
Đang được giải quyết trong năm 2023
 
 
Tên Nguyên đơn - Bị đơn Kết quả phán quyết  Ghi chú
01.22. Bình - Phương, 1101#2, Thanh Hải Bất thành  
02.22. Nhi - Hiếu, 1101#2, Cây Vông Bất thành  
3.22. Phương - Loan, 1098, Thủy Lợi, 1098 Thành sự = Không được tiêu hôn
4.22. Vũ -  Mai, Phước Thiện, 1101#2    
5.22 Tân - Quốc,  Phan Rang, 1101#2    
6.22. Quang - Sơn, Thủy Lợi, 1098, 1101#2 Bất thành  
7.22. Yến - Phong, Phước An, 1098    
8.22. Trang - Tuấn, Thủy  Lợi. 1095#2 Bất thành  
9.22. Tường - Ca, Tấn Tài. 1101#2    
10.22. Nguyệt - Dũng, Dục - Mỹ. 1101#2 Thành sự = Không được tiêu hôn
11.22, My- Hoàng, Hòa Yên, 1095#2    
12.22. Luyện - Phúc, Thủy Lợi. 1101#2    
13.22, Thanh - Bảy, Tân Hội. 1101#2    
14.22. Thúy - Cường, Thái Hòa. 1101#2    
15.22. Huy - Ngọc, Tấn  Tài, 1101#2    
16.22. Trinh - Nghĩa, Tấn Tài, 1101#2    
17.22. Hoa - Điệp. Quảng Thuận, 1101#2    
18.22. Hiền - Bổn, Bình Cang, 1095#2,    
19.22, Nhàn - Phát,  Vạn Xuân, 1095, 1101#2    
20.22, Hủy bỏ    
21.22. Khanh - Hiệp. Thủy Lợi, 1101#2, 1098    
22.22. Yến - Dũng, Ba Ngòi. 1101#2    
23.22. Thủy - Bình, Xuân Sơn, 1101#2    
24.22. Trưởng - Linh, Hòn Thiên, 1098    
25.22. Phi - Thảo, Thánh Giu se. 1098    
26.22, Nở - Cường. Hòa Nghĩa, 1095#2    
27.22. Truật - Lương, Vĩnh Phước, 1103, 1101#    
28.22. Uyên - Hùng, Bình Cang. 1101#2    
29.22. Ngô - Mầu. Phước Thiện. 1101#2    
30.22. Hương - Vũ. Phú Nhơn. 1101#2    
31,22, Khánh - Trang. Vạn Giã. 1101#2    
32.22. Tới - Nghiêm. Cầu Bảo. 1103. 1101#2    
33.22. Trúc - Đạt. Thủy - Lợi, 1101#2    
34.22. Khanh  - Tâm. Bình Chính, 1101#2    
35.22. Duy - Trân, Bình Cang, 1095,2    
36.22. Phi - Đến, Thái Hòa, 1101#2    
37.22. Dung -  Hải. Ninh  Thuận, 1092 #2    
38.22, Mai - Hùng. Nghĩa Phú. 1098    
39.22. Kiều  - Huấn, Phú  Phong, 1101#2    
40.22. Việt -  Diễm. Đất xét, 1098    
41.22.Lực - Loan. Chánh tòa,  Nha Trang, 1095,2    
42.22. Huy - Thảo. Chánh  tòa , Nha Trang. 1098    
43.22. Thân - Thương, Vĩnh Bình, 1103    
44.22. Phương - Thọ, Phú Nhơn, 1095,2    
45.22. Hải - Hòa, Hà Dừa, 1095,2    
46. 22, Nam - Nhiên, Tân Hội, 1101 #2    
47.22, Hiếu - Đoàn. Hộ Diêm, 1101#2    
48.22, Chiến - Hạnh, Kiêm Châu, 1101#2    
49.22, Huỳnh - lê, Thạch Hà, 1101#2    
50.22, Hương -  Long, Thủy Lợi, 1095#2    
51.22, Việt - Thi, Nghĩa Phú, 1095#2    
52.22. Đạm - Còn, 1098, Phù Sa   Thiếu số điện thoại bị đơn
53.22. Hà - Trọng, 1103, Bắc Thành    
54.22. Phượng - Tâm, 1101, 2, Vạn Xuân    
55.22. Lam - Phương, 1101,2, Thanh Điền   Thiếu ngày và nơi Rửa tội của nguyên đơn và bị đơn.
56.22. Nhi - Thảo, 1101,2, Hòa Yên   Thiếu số điện thoại bị đơn, nhân chứng
57.22. Anh - Hậu, 1101,2, Hòa Do    
58.22. Quốc - Trang, 1103, Vinh Trang   Thiếu bản tường trình in máy
59.22. Chinh - Huy, 1097,2, 1101,2, Diêm Điền    
60.22. Châu - Chung, 1101,2, Phan Rang   Thiếu số điện thoại bị đơn
61.22. Nhi - Thiêng, 1103, 1095,2, Vĩnh An   Thiếu bản tường trình - Đã nộp
62.22. Phượng - Hiền, 1095,2, Cư Thịnh   Thiếu chứng thư Rửa tội
63.22. Thy - Bảo, 1101,2, Hòa Nghĩa   Thiếu số điện thoại bị đơn
64.22. Tuyết - Phong, 1101,2, Phú Nhơn    
65.22. Hải - Dung, 1101,2, Ngọc Thủy   Thiếu chứng thư Rửa tội, Hôn Phối
66.22. Trâm - Tú, 1101,2, Dục Mỹ    
67.22. Linh - Hoa, 1101,2 Dục Mỹ    
68.22. Kim - Nam, 1101,2, Chợ Mới    
69.22. Hiền - Nghĩa, 1101,2, Phước Hòa    
70.22. Trang - Lực, 1098, Bình Chính    
71.22. Thảo - Ân,  1101,2, Ninh Hòa    
72.22. Sơn - Ba, 1101,2, Thanh Điền   Thiếu chứng thư Rửa tội,
73.22. Thanh - Nhã, 1101,2, Hòa Yên    
74.22. Loan - Phương, 1101,2, Phú Đức   Thiếu số điện thoại bị đơn

Tác giả: JB Dũng Lm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,001
  • Tháng hiện tại4,530
  • Tổng lượt truy cập10,494,556
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi