QUYỂN 1. NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT ( điều 1- 203)

(Lưu ý: Đây là Bộ Giáo Luật 1983, bản dịch Việt Ngữ chính thức của HĐGM VN. Tuy nhiên, bản này có một số lỗi chính tả hay câu cú do người đánh máy. Bạn có thể download bản khác, chính xác hơn ở mục Tải Tài Liệu trên trang Web này.)


(Chú ý phiên bản tiếng Việt này, chưa được chỉnh sửa, còn nhiều sai lỗi, chỉ tạm sử dụng. Phiên bản, bản gần sát với bản mà HĐGM cho in, gồm nguyên bộ, có thể download ở website này thì khá hơn, chỉ còn một ít sai lỗi)


Quyển I. Những Nguyên Tắc Tổng Quát điều 1- 6

Điều 1 :

Các điều của Bộ luật này chỉ chi phối Giáo Hội  La Tinh mà thôi.

Điều 2:

 Nói chung ,Bộ luật này không ấn định những nghi thức phải tuân giữ trong các buổi phải thi hành phụng vụ ,cho nên vẫn buộc phải tuân giữ những luật phụng vụ hiện đang còn hiệu lực, trừ khi có luật nào trong những luật đó trái ngược với các điều  của Bộ Luật này

Điều 3 :

Các điều của Bộ Luật này không bãi bỏ và không sữa đổi  các hiệp ước mà Tông Toà đã ký với các quốc gia hoặc xã hội chính trị khác ; do đó , các hiệp ước này vẫn có hiệu lực y như bây giờ, bất kể các quy định trái ngược của Bộ Luật này.

Điều 4:

Những quyền lợi thủ đắc cũng như những đặc ân do Tông Toà ban cho  các thể nhân trước tới nay  đang còn hiệu lực  và không bị thu hồi , thì vẫn còn giá trị , nếu không bị các điều của Bộ Luật này thu hồi cách minh nhiên.

Điều 5:

#1.Các tục lệ phổ quát hay các tục lệ địa phương hiện đang còn hiệu lực mà lại trái ngược với những quy định của các điều nầy, và bị chính các điều của Bộ Luật này bác bỏ , thì bị huỷ bỏ hoàn toàn và không được phép phục hồi lại :các tục lệ trái ngược khác  cũng được coi là bị huỷ bỏ , trừ khi Bộ Luật đã minh nhiên  dự liệu cách khác, tuy nhiên , các tục lệ đã có từ trăm năm hay từ lâu đời có thể được  châm chước nếu , theo  sự phán đoán của Đấng Bản Quyền sau khi đã xem xét những hoàn cảnh địa phương và con người , không thể huỷ bỏ .

#2.Các tục lệ phổ quát hay các tục lệ địa  phương ngoại luật hiện đang còn hiệu lực, thì được duy trì.

Điều 6

#1.Từ khi có hiệu lực. Bộ Luật này bãi bỏ:

10  bộ  Giáo Luật ban hành năm 1917

20 những luật phổ quát hoặc những luật địa phương khác ngược với các quy định  của Bộ Luật nầy, trừ khi có một quy định minh nhiên khác liên quan đến những luật địa phương:

30 tất cả mọi luật hình sự phổ quát hay luật hình sự địa phương  do Tông Toà ban hành , trừ những luật được Bộ Luật này giữ lại :

40những luật phổ quát khác về Kỷ luật có liên quan đến một vấn đề đã được Bộ Luật này cải tổ hoàn toàn.

#2.Cũng phải dựa vào truyền thống của giáo luật để giải thích  những điều của Bộ Luật này trong mức độ những điều này lập lại luật cũ.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây