Hiệp Hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nha Trang - J.B. Lê Ngọc Dũng

Thứ sáu - 18/02/2022 05:20
Hiệp hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu hình thành từ một nhóm nữ tu dòng ba của đan viện Carmen Nha Trang, quen gọi là Dòng Kín, bắt đầu từ năm 1968, dưới sự hướng dẫn của Mẹ Bề trên Đan Viện, sống cầu nguyện và chiêm niệm như các đan nữ. Đến năm 2012, các nữ tu được tách ra sống thành ba cộng đoàn ở các giáo xứ, có Bề trên riêng được bầu năm 2014. Năm 2019 số nữ tu gia tăng, được Giám Mục giáo phận thiết lập thành Hiệp hội các tín hữu với mục đích tiến lên thành lập Hội dòng. Hiện nay có khoảng 25 thành viên và sống trong 4 cộng đoàn ở các giáo xứ, sống theo linh đạo kết hợp giữa chiêm niệm cầu nguyện và hoạt động, chú trọng đến sự kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng với những hy sinh nhỏ bé của một tâm hôn đơn sơ khiêm tốn theo gương Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu.
Hiệp Hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nha Trang - J.B. Lê Ngọc Dũng
17


HIỆP HỘI (DÒNG) CARMEL THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Giáo phận Nha Trang
 

I. ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ
Hiệp hội Carmel Thánh Tâm Chúa Giêsu, phát xuất từ ba dì phước dòng Ba thuộc Đan viện Carmel Nha Trang (Dòng Kín Nha Trang), được Tòa Thánh chấp nhận năm 1980, là được sống tại Đan viện, ngoài nội vi Giáo hoàng. Qua thời gian con số dì phước này gia tăng, khiến phải tách rời khỏi Đan viện, không còn dưới sự lãnh đạo của Bề trên Đan Viện. Họ sống theo cộng đoàn như các dòng tu khác, quen gọi là Dòng Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, theo linh đạo của Đan viện Carmel, dưới sự hướng dẫn của Giám mục giáo phận.
Đến ngày 16/6/2019, Đức Cha Giuse - Giám Mục Gp. Nha Trang quyết định phê chuẩn Hiến pháp của Dòng với danh xưng: “Hiệp hội Carmel Thánh Tâm Chúa Giêsu” để tiến tới thành lập một hội dòng trong tương lai. Khi đó đã có 20 nữ tu, khấn trọn, khấn tạm cũng như tập sinh.

II. SẮC LỆNH THIẾT LẬP
SẮC LỆNH THIẾT LẬP VÀ PHÊ CHUẨN HIẾN PHÁP
HIỆP HỘI CARMEN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Giáo phận Nha Trang
Tôi rất vui mừng khi thấy sự tiến triển của cộng đoàn số nhỏ các chị em dòng Ba tại viện, thuộc dòng Carmen Nha Trang, dưới sự chăm sóc của Đức Cha Phaolô; đã trở thành một cộng đoàn hai mươi nữ tu, ở ba cơ sở tại giáo xứ Ngọc Thủy, Lương Sơn và Diên Tân.
Nay tôi nhận thấy, các chị em cần phải hình thành một tổ chức tu trì xứng hợp với luật Hội Thánh để có thể tuyên khấn các Lời khuyên Phúc Âm, nhờ đó, các chị em theo sát Đức Kitô hơn, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa mà chị em yêu mến trên hết mọi sự, góp phần cho việc tôn vinh Thiên Chúa, xây dựng Giáo Hội và cho phần rỗi thế giới.
Cùng với thỉnh nguyện của chị em và ý kiến tích cực của các linh mục đặc trách, tôi quyết định, theo Giáo luật, nâng cộng đoàn này lên thành một Hiệp hội công các tín hữu (Consociatio Christifidelium Publica, GL 312§1,30), với danh xưng  CARMEN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU với mục đích nhắm trở thành một Hội dòng (Institutum religiosum) thuộc luật Giáo phận (x. GL 579).
Trong tương lai, một khi Hiệp hội này đã thể hiện được đặc sủng rõ ràng, mưu ích cho toàn thể Giáo Hội, và đã đạt đến một sự phát triển và trưởng thành đầy đủ, có một sự bảo đảm chắc chắn về sự phát triển, Giám Mục giáo phận, sau khi đã tham khảo ý kiến của Tòa Thánh, sẽ thiết lập một hội dòng theo luật Giáo phận.
Trong giai đoạn là một Hiệp hội công các tín hữu này, được dùng danh xưng thông thường là “Hội dòng CARMEN THÁNH TÂM”. Các nữ tu phải sinh hoạt như một tu sĩ của hội dòng: sống theo Hiến pháp được phê chuẩn, được huấn luyện, tuyên khấn (tư) tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, mang tu phục, sống thành cộng đoàn, dưới quyền một Bề trên, thuộc quyền Đức Giám mục giáo phận nơi có Nhà Mẹ và các Đức Giám mục giáo phận nơi có cộng đoàn của Hội dòng.
Tôi cũng quyết định phê chuẩn Hiến pháp của Hiệp hội CARMEN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, với 136 điều khoản.
Tôi hy vọng, với ơn sủng của Chúa Thánh Thần, cùng với lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria núi Carmen, các nữ tu sẽ đáp ứng với ơn gọi dâng hiến một cách trung tín vững bền trong việc tuân giữ các Lời khuyên Phúc Âm, làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.
Kính chúc các con luôn bền đỗ trung kiên, đáp lại ơn gọi của Thiên Chúa.
Làm tại Tòa Giám Mục Nha Trang,
Ngày 16-6-2019, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
+ Giuse Võ  Đức Minh
Giám Mục Giáo Phận Nha Trang

III.  PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, ĐẶC SỦNG VÀ LINH ĐẠO
Hiến Pháp có quy định như sau:
Điều 2. Địa vị pháp lý
Hiện nay, cộng đoàn Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, tuy theo ngôn ngữ thông thường được gọi là một “hội dòng”, nhưng theo Giáo luật, chưa được chính thức thiết lập thành một hội dòng (Institutum religiosum), vẫn còn ở giai đoạn là một Hiệp hội công các Kitô hữu (Consociatio Christifidelium Publica).
Trong giai đoạn là một hiệp hội công này, các nữ tu được phép sinh hoạt như một tu sĩ của hội dòng: có Hiến pháp được phê chuẩn, được tuyên khấn tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, có tu phục, sống thành cộng đoàn, dưới quyền một Bề trên, thuộc quyền Đức Giám mục giáo phận nơi có Nhà Mẹ và các Đức Giám mục giáo phận nơi có cộng đoàn của Hội dòng, theo qui định của Giáo luật.
Điều 3. Mục đích dòng
Mục đích của dòng Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu bao gồm:
- Thánh hiến bản thân các nữ tu, cụ thể là, giúp các nữ tu đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, bằng việc chuyên tâm suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời vâng phục và hy sinh đến cùng của Chúa Giêsu Kitô.
- Làm chứng cho tình yêu hy sinh chịu chết, như một hiến lễ tình yêu của Chúa Giêsu, dâng lên Thiên Chúa Cha, mang lại ơn cứu độ cho nhân loại, bằng chính cuộc sống hy sinh phục vụ của nữ tu trong những lãnh vực khác nhau của xã hội, ưu tiên cho người nghèo, người bệnh tật, già yếu.
- Cầu nguyện cho nhân loại được ơn nhận biết tình yêu thương của Thiên Chúa, ơn hoán cải và cầu cho ơn lành xuống cho Giáo Hội và xã hội bằng những hy sinh cùng với những giờ chầu Thánh Thể, chiêm niệm và kinh nguyện.
Điều 4. Đặc sủng dòng
Đặc sủng của Dòng Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, là yêu mến và phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, góp phần loan truyền và mang tình yêu Chúa đến cho mọi người. Đặc sủng này được thể hiện qua:
a- Đời sống cầu nguyện và chiêm niệm cách riêng về tình yêu thương của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua của Đức Kitô.
b- Sống theo gương Chúa Giêsu, dấn thân phục vụ tha nhân, cách riêng với người nghèo khổ, bệnh tật với tinh thần bác ái yêu thương, khiêm tốn và hy sinh. Yêu tha nhân qua tinh thần phục vụ vì lợi ích của họ mà không mong được đáp đền, chỉ mong tình yêu của Thánh Tâm Chúa được đến với họ.
Điều 5. Linh đạo
Dòng Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu là một dòng kết hợp giữa chiêm niệm cầu nguyện và hoạt động, có đời sống tâm linh chú trọng đến sự kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng với những hy sinh nhỏ bé của một tâm hôn đơn sơ khiêm tốn theo gương Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu. Một cách cụ thể hơn về linh đạo kết hiệp và theo gương Thánh nữ như sau:
a- Các nữ tu kết hiệp với Thánh Tâm Chúa qua sự cố gắng chu toàn những giờ cầu kinh nguyện ngắm; và trong sự trầm lắng nội tâm, luôn gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu để cảm nhận được tình yêu của Ngài.
b- Các nữ tu vẫn tiếp tục kết hiệp với Thánh Tâm Chúa ngay cả khi làm việc, hoạt động cho cộng đoàn, cho tha nhân, và luôn nhớ rằng một chút hy sinh nho nhỏ của mình cũng đủ lớn để ơn lành của Thánh Tâm Chúa tuôn đổ xuống cho tha nhân.
c- Các nữ tu theo gương Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu trong việc tuân tuân giữ các lời khuyên Phức Âm: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục trong tinh thần từ bỏ mình, sống huynh đệ, chan hòa sự khoan dung tha thứ.
d- Các nữ tu theo gương Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu yêu mến Chúa Giêsu hết lòng hết sức, muốn dâng lên Ngài những của lễ tình yêu nho nhỏ, qua đời sống đơn sơ, khiêm tốn, hy sinh phục vụ, được thực hiện hàng ngày.

V. SỨ MỆNH TÔNG ĐỒ
Bằng cầu nguyện, suy ngắm
Kết hợp với Thánh Tâm Chúa qua  Thánh Lễ, giờ kinh Phụng vụ , nguyện ngắm, chầu Thánh Thể để kéo ơn Chúa xuống  cho toàn thế giới.
Bằng hoạt động
- Hoạt động giáo dục
- Hoạt động mục vụ giáo xứ
- Hoạt động bác ái xã hội

VI- ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
- Ước muốn dâng hiến theo linh đạo và đặc sủng của dòng và có tính tình phù hợp với đời sống cộng đoàn huynh đệ.
- Độ tuổi khoảng 18-28 tuổi. Ngoài độ tuổi này cần có sự đón nhận đặc biệt của Dòng.

VII. LIÊN HỆ
- Địa chỉ: DÒNG CARMEL THÁNH TÂM
39- tổ 13, Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp, Nha Trang
- Điện thoại
Linh mục đặc trách Giám luật: J.B. Lê Ngọc Dũng, Đt 0988214072, jbdung@yahoo.com
Bề trên Dòng: Catarina Nguyễn Thị Tuyết Mai; Đt. 0355 296 786

NHẮC LẠI LỜI KHẤN

 
4


KINH PHỤNG VỤ
 
9
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay483
  • Tháng hiện tại17,438
  • Tổng lượt truy cập10,901,800
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi