IMG 9580 1

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP TU HỘI CỦA TÒA THÁNH - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   25/06/2020 18:35:00
 •   Đã xem: 11196
 •   Phản hồi: 0
Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ đã ra những văn bản hướng dẫn việc thành lập một Hội Dòng, Tu Hội đời và Tu Đoàn Tông Đồ (năm 2007). Ở đây xin trình bày thêm về một số quy định giáo luật cơ bản và những kiến thức cần thiết trong việc thành lập một dòng tu theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh. Bài chỉ trình bày từ giai đoạn Giám Mục giáo phận lập hiệp hội công các tín hữu. Còn giai đoạn trước đó, Giám Mục công nhận hiệp hội tư (khởi sự của một nhóm muốn tu trì nhỏ) thì xin xem thêm ở phần phụ lục.
LUẬT NỘI VI - Maria Trần Thị Tố Oanh

LUẬT NỘI VI - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   12/05/2020 23:23:00
 •   Đã xem: 3599
 •   Phản hồi: 0
Khi nói tới nghĩa vụ và quyền lợi của các tu hội và các thành viên, Giáo luật trình bày về nghĩa vụ giữ luật nội vi trong điều 667. Dựa trên khía cạnh pháp lý, bài viết trình bày vài nét cơ bản liên quan đến khái niệm và mục đích của luật nội vi. Đồng thời dựa trên giáo huấn của Giáo hội bài viết nêu lên mối tương quan giữa luật nội vi và sự thinh lặng tâm hồn cùng những thách đố trong việc giữ luật lê này.
CHUYỂN TU SĨ ĐẾN DÒNG TU ĐANG ĐƯỢC THÀNH LẬP - JB. Lê Ngọc Dũng

CHUYỂN TU SĨ ĐẾN DÒNG TU ĐANG ĐƯỢC THÀNH LẬP - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   15/10/2019 05:29:00
 •   Đã xem: 4525
 •   Phản hồi: 0
Bài này có ý bàn đến sự tham gia hoặc gia nhập của các tu sĩ vào một dòng tu mới đang được khởi sự hay đang được thành lập thuộc luật giáo phận, trong khi tu sĩ này vẫn đang phải tuân giữ lời khấn hay cam kết trong một hội dòng, một tu hội đời hay một tu đoàn đời sống tông đồ.
Các tu sĩ có thể được nhờ đi “giúp” một vị sáng lập đang muốn thành lập một tu hội mới.
Tuy nhiên vấn đề được đặt ra là, khi đi giúp như vậy, các tu sĩ này có thể được đặt làm “bề trên” (superiore) hay “người điều hành” (moderatore) tu hội mới đang được thành lập, đang ở giai đoạn hiệp hội công hay không.
VỀ VIỆC KHÔNG CHO TÁI KHẤN TẠM HAY SA THẢI TU SĨ - JB. Lê Ngọc Dũng

VỀ VIỆC KHÔNG CHO TÁI KHẤN TẠM HAY SA THẢI TU SĨ - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   17/06/2018 21:59:00
 •   Đã xem: 5066
 •   Phản hồi: 0
Việc không cho tiếp tục khấn tạm hay không cho khấn vĩnh viễn đối với khấn sinh hiện nay, do có sự lẫn lộn, sự thực hành có phần không hợp lý, khiến gây ra những thiệt hại cho những tu sĩ. Vì vậy cần phải xem xét việc áp dụng về vấn đề này dựa theo Giáo Luật, để vừa bảo vệ được sự thánh thiện của đời sống thánh hiến vừa bảo vệ được quyền lợi của tu sĩ.
GỢI Ý SOẠN THẢO HIẾN PHÁP & LUẬT DÒNG TU, ĐIỀU 587 - Maria Trần Thị Tố Oanh

GỢI Ý SOẠN THẢO HIẾN PHÁP & LUẬT DÒNG TU, ĐIỀU 587 - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   07/06/2018 05:49:34
 •   Đã xem: 6390
 •   Phản hồi: 0
Mỗi tu hội được mời gọi gìn giữ và phát huy gia sản của tu hội và những nét riêng biệt được gợi hứng từ Đấng sáng lập qua việc có những bản văn luật riêng. Những bản văn này mang sắc thái đặc biệt của từng tu hội bởi ngoài gia sản, nó còn chứa đựng một truyền thống thực hành lâu đời. Một trong những bản văn luật đó được Giáo luật nhắc đến như một phương tiện cần thiết trong đó chứa đựng những quy tắc căn bản liên quan đến đời sống và cơ cấu quản trị của tu hội, đó là hiến luật (constitutiones). Vậy hiến luật là gì? Nội dụng như thế nào? Và ai là người có quyền phê chuẩn hiến luật?
            Bài viết lần lượt trình bày những nét chính nêu trên và nội dung của bài viết được trình bày dựa trên Giáo luật điều 587, Giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt là 2 tài liệu của công đồng Vaticano II: Perfectae Caritatis và Lumen Gentium.
NIỀM VUI DÂNG HIẾN - Maria Trần Thị Tố Oanh

NIỀM VUI DÂNG HIẾN - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   07/06/2018 05:32:00
 •   Đã xem: 5205
 •   Phản hồi: 0
VAI TRÒ CỦA BỀ TRÊN THEO GIÁO LUẬT ĐIỀU 618-619 - Maria Trần Thị Tố Oanh

VAI TRÒ CỦA BỀ TRÊN THEO GIÁO LUẬT ĐIỀU 618-619 - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   08/04/2017 09:20:00
 •   Đã xem: 7431
 •   Phản hồi: 0
Khi tuyên khấn lời khấn vâng phục, mỗi tu sĩ ước ao dâng hiến trọn ý muốn và ý chí của mình cho Thiên Chúa ngang qua việc vâng phục bề trên (superiore). Tuy nhiên, với thân phận con người đầy mỏng giòn và yếu đuối, việc sống lý tưởng đó gây nên không ít thách đố cho những người sống đời thánh hiến. Hơn bao giờ hết, xã hội ngày này đề cao tự do, với khẩu hiệu tự do nghĩa là làm điều gì tôi muốn, thì sự vâng phục trở nên một thách đố lơn cho người tu sĩ. Vâng phục quyền bính không chỉ được đề cập đến trong các Hiến Luật riêng của mỗi tu hội mà còn được thể chế hoá ngang qua Giáo luật của Giáo hội. Để giúp các tu sĩ cách riêng, cũng như các tín hữu nói chung hiểu hơn về việc vâng phục quyền bính trong Giáo luật Giáo hội công giáo, bài viết trình bày đôi nét về nền tảng và tinh thần của quyền bính, đồng thời nêu lên bổn phận của các bề trên dựa trên các điều 618-619 của Giáo luật 1983 và Giáo huấn của Giáo hội.
TẠI SAO GỌI LÀ "DÒNG BA"? - Giuse Phan Tấn Thành

TẠI SAO GỌI LÀ "DÒNG BA"? - Giuse Phan Tấn Thành

 •   20/08/2016 21:42:00
 •   Đã xem: 5460
 •   Phản hồi: 0
Tại Việt Nam, có nhiều hội viên Dòng Ba Đaminh, Dòng Ba Phanxicô, Dòng Ba Carmêlô. Tại sao gọi là Dòng Ba?
IMG 9580 1

CHẤM DỨT LỜI KHẤN DÒNG - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   05/08/2016 08:49:00
 •   Đã xem: 10964
 •   Phản hồi: 0
Một tu sĩ có thể hồi tục, chấm dứt đời tu, cũng có nghĩa là được chấm dứt những nghĩa vụ ràng buộc bởi lời khấn. Sự chấm dứt này có thể đạt được nhờ đặc ân bởi vị có thẩm quyền của Giáo Hội ban khi tu sĩ đó xin; nhưng tu sĩ cũng có thể do bị sa thải ra khỏi hội dòng do phạm lỗi. Giáo Luật dự trù những trường hợp sa thải khác nhau tùy theo lỗi phạm nghiêm trọng hay quá nghiêm trọng.
IMG 9580 1

KHẤN DÒNG - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   03/06/2016 10:14:00
 •   Đã xem: 9423
 •   Phản hồi: 0
IMG 9580 1

BẢN CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH NHÀ TẬP THEO TINH THẦN GIÁO LUẬT - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   01/05/2016 05:42:00
 •   Đã xem: 6305
 •   Phản hồi: 0
Giai đoạn huấn luyện đầu tiên để đi vào đời sống thánh hiến được Giáo hội nhắc đến với những qui tắc pháp lý chính là tập viện. Giáo hội nhấn mạnh những điều kiện thiết yếu và mục tiêu của giai đoạn này một cách rõ ràng. Bài viết trình bày ba điểm sau: 1) điều kiện vào nhà tập, 2) bản chất nhà tập, 3) mục đích nhà tập.  
 
ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN VÀ SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO - Maria Trần Thị Tố Oanh

ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN VÀ SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   01/04/2016 09:51:00
 •   Đã xem: 8378
 •   Phản hồi: 0
IMG 9580 1

LỜI KHẤN THEO GIÁO LUẬT 1983 - Maria Trần Thị Tố Oanh

 •   06/02/2016 03:47:00
 •   Đã xem: 12454
 •   Phản hồi: 0
IMG 9580 1

TÍNH PHÁP LÝ VÀ MỤC VỤ CỦA BỔN PHẬN CỔ VÕ ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ - Giuse Huỳnh Văn Sỹ  

 •   01/02/2016 08:20:00
 •   Đã xem: 10138
 •   Phản hồi: 0
Trong bài này chúng ta chỉ xét đơn giản bổn phận cổ võ ơn gọi theo khía cạnh pháp lý và mục vụ. Bổn phận cổ võ ơn thiên triệu thực sự không đơn thuần chỉ là một lời khuyên thông thường nhưng cần nhìn chúng theo nhãn quan là một bổn phận có tính pháp lý theo giáo luật 1983 và theo luật riêng.
GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay436
 • Tháng hiện tại17,391
 • Tổng lượt truy cập10,901,753
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi