NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN PHỐI

NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN PHỐI

 •   26/04/2023 06:48:00
 •   Đã xem: 6614
 •   Phản hồi: 0
CẨM NANG: 7- HÔN NHÂN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 7- HÔN NHÂN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   09/02/2021 17:02:59
 •   Đã xem: 73180
 •   Phản hồi: 1
Hôn nhân hỗn hợp thì phân biệt với hôn nhân khác đạo. Trong hôn nhân hỗn hợp người Công Giáo kết hôn với một người thuộc Kitô giáo khác đã được Rửa tội; trong hôn nhân khác đạo người Công Giáo kết hôn với người không được rửa tội. Hôn nhân hỗn hợp cần có phép minh nhiên của Đấng Bản Quyền địa phương; hôn nhân khác đạo thì mắc ngăn trở tiêu hôn nên buộc phải được miễn chuẩn ngăn trở. Việc ban miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo thì có thể ở mức độ nhiều ít khác nhau tùy theo vị lãnh đạo của từng giáo phận và tùy theo từng trường hợp. Có giáo phận miễn chuẩn hôn nhân khác đạo được ban khá rộng rãi, có giáo phận thì hạn chế như không ban miễn chuẩn nếu người không rửa tội là người ngoại quốc.
ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ - JB. Lê Ngọc Dũng

ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   07/10/2020 04:10:00
 •   Đã xem: 5844
 •   Phản hồi: 0
Theo luật Công giáo, hôn nhân trước của hai người lương đã tạo thành dây hôn phối . Hệ quả là người lương này đang mắc ngăn trở dây hôn phối, không được kết hôn với người Công giáo, cho dù người ấy đã ly dị. Tuy nhiên khi theo đạo, thì người này được hưởng một "đặc ân". Giáo hội không buộc theo đạo như là một điều kiện bắt buộc để cho phép kết hôn với người Công giáo. Ở đây, vấn đề là được “hưởng đặc ân” xóa bỏ dây hôn phối trước, do việc tự nguyện theo đạo. Nếu không bị vướng dây hôn phối trước đó, thì một người lương vẫn có thể được Giáo Hội ban miễn chuẩn để kết hôn với người Công giáo mà không đòi buộc người ấy phải theo đạo.
CẨM NANG: 6- THỦ TỤC KẾT HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 6- THỦ TỤC KẾT HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   10/06/2018 04:17:00
 •   Đã xem: 60594
 •   Phản hồi: 0
Cha sở nào phải làm tờ rao, cha sở bên nam hay bên nữ hay cha sở nơi họ tạm trú? Cha sở không chịu rao hay không chịu cấp giấy giới thiệu thì cha sở nơi cử hành hôn phối có được phép cử hành không? Đây là một vấn đề cần phải minh định rõ theo những nguyên tắc của Giáo Luật, để tránh những bất đồng trong mục vụ bí tích hôn phối.
Nguyên tắc hướng dẫn nền tảng là: cha sở nơi chứng hôn có năng quyền chứng hôn, cho dù đôi bạn không thuộc quyền mình và khi đảm nhận việc chứng hôn, cha phải chắc chắn rằng không có gì ngăn cản cho việc cử hành hữu hiệu và hợp luật. Vì vậy, cha sở nơi cử hành phải làm tất cả những gì để chứng tỏ rằng không có những ngăn cản đó, nghĩa là, cha có trách nhiệm chính thức lập hồ sơ để điều tra, rao báo... để biết chắc và chứng tỏ đôi bạn ởtrong tình trạng thong dong khi kết hôn. Cha sở mà có một trong đôi bạn thuộc quyền mình thì có nhiệm vụ phụ giúp cha sở nơi cử hành thực hiện việc điều tra rao báo đó, cụ thể là cấp giấy giới thiệu, chứng chỉ, nhận rao báo... và cũng có thể là tự nguyện làm thay cho cha sở nơi cử hành việc chu toàn hồ sơ trong một số trường hợp.
CẨM NANG: 4- NĂNG QUYỀN CHỨNG HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 4- NĂNG QUYỀN CHỨNG HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   09/09/2017 04:33:00
 •   Đã xem: 8289
 •   Phản hồi: 0
Đã thường có hiểu lầm là năng quyền chứng hôn thuộc về cha sở của một trong đôi bạn. Cũng có hiểu lầm rằng năng quyền chứng hôn ưu tiên cho cha sở bên nữ. Thật ra, Giáo luật không ban năng quyền cho cha sở của người kết hôn nhưng ban năng quyền cho cha sở của giáo xứ nơi cử hành hôn nhân. Năng quyền chứng hôn có tính tòng địa chứ không tòng nhân, trừ trường hợp một trong đôi bạn thuộc giáo xứ tòng nhân. Cha sở có nhiệm vụ giúp cho người thuộc quyền mình được kết hôn (cấp chứng chỉ, điều tra, rao báo...), nhưng quyền quyết định cho kết hôn hay không lại thuộc quyền cha sở của nơi cử hành hôn nhân. Sự hiểu lầm đã dẫn đến việc cha sở dùng quyền không đúng khi ngăn cản hay đòi hỏi điều kiện, không cho giáo dân thuộc quyền mình được cử hành kết hôn ở một giáo xứ khác. Sự hiểu lầm cũng dẫn tới việc ủy quyền không đúng khi cha sở ủy quyền cho một cha khác để chứng hôn ở giáo xứ khác mà họ đã tạm trú hay đã cư ngụ được ít là một tháng. Rõ là lầm lẫn, vì cha sở đâu có năng quyền chứng hôn ở giáo xứ khác. Cha sở không có năng quyền ở địa sở khác thì đương nhiên cha không thể ủy năng quyền!
CẨM NANG: 11: TÒA ÁN HÔN PHỐI - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 11: TÒA ÁN HÔN PHỐI - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   09/09/2017 04:23:00
 •   Đã xem: 5995
 •   Phản hồi: 0
Trong mỗi giáo phận, Đức Giám Mục có bổn phận thành lập tòa án giáo phận để xử các vụ án về hộ sự và hình sự nói chung hoặc chỉ xử những vụ án hôn phối: ly thân, tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Bài này chỉ trình bày sơ lược về tòa án hôn phối, xử những vụ hôn nhân vô hiệu.
CẨM NANG: 10: LY THÂN MÀ DÂY HÔN PHỐI VẪN CÒN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 10: LY THÂN MÀ DÂY HÔN PHỐI VẪN CÒN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   09/09/2017 04:13:00
 •   Đã xem: 11210
 •   Phản hồi: 0
CẨM NANG: 9- THÀNH SỰ HÓA HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 9- THÀNH SỰ HÓA HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   09/09/2017 03:45:00
 •   Đã xem: 8168
 •   Phản hồi: 0
Có những kết hôn đã không thành sự, do không có kết hôn theo thể thức Giáo Luật hoặc đã kết hôn theo thể thức Giáo Luật rồi nhưng bị khiếm khuyết hoặc có ngăn trở tiêu hôn nên đã không thành sự. Nay tín hữu muốn hôn nhân của họ được trở nên hợp luật. Giáo Hội đã có những phương thức để hợp thức hóa cho chọ, nghĩa là, là thành sự hóa hôn nhân cho họ. Giáo Luật đưa ra hai phương thức: thành sự hóa đơn thuần và điều trị tại căn. Thành sự hóa đơn thuần vẫn đang thường áp dụng. Điều trị tại căn tại Việt Nam, tuy chưa được phổ biến, nhưng nó là một phương thức tốt nên được dùng, để hợp thức hóa cho những hôn nhân khác đạo mà chỉ có kết hôn dân sự và cho đến nay bên lương vẫn không chịu cử hành theo nghi thức đạo.
CẨM NANG: 8- KẾT HÔN NHỜ ĐẶC ÂN T. PHAOLÔ, ĐẶC ÂN ĐỨC TIN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 8- KẾT HÔN NHỜ ĐẶC ÂN T. PHAOLÔ, ĐẶC ÂN ĐỨC TIN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   09/09/2017 03:21:00
 •   Đã xem: 12926
 •   Phản hồi: 0
Khi hôn phối được thành lập hữu hiệu thì tạo nên dây ràng buộc không thể tháo gỡ, bất kỳ là hôn phối được cử hành theo thể thức công của Công Giáo hay ngoài Công Giáo như của Tin Lành hay của người lương. Tuy nhiên trong một số trường hợp, hôn nhân có thể được tháo gỡ bởi đặc ân Thánh Phaolô hay đặc ân Đức Tin. Đặc ân Thánh Phaolô, được ban theo những nguyên tắc luật, tháo cởi dây hôn phối giữa hai người lương, nghĩa là giữa hai người không được rửa tội, khi một trong hai người theo đạo Công Giáo. Đặc ân Đức Tin, được ban bởi Đức Giáo Hoàng, tháo cởi dây hôn phối mà ít nhất một trong hai người đã được rửa tội, ví dụ tháo cởi hôn nhân giữa hai người lương mà bên lương không chịu theo đạo, hoặc hôn nhân khác đạo đã cử hành hữu hiệu.
CẨM NANG: 5- CỬ HÀNH KẾT HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 5- CỬ HÀNH KẾT HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   08/09/2017 22:24:00
 •   Đã xem: 13954
 •   Phản hồi: 0
Sự kết hôn là một hành vi có tính xã hội và pháp lý, vì vậy mỗi xã hội thường có những nghi thức kết hôn được quy định do tục lệ hay luật của xã hội đó. Xã hội đây có thể là một tập thể lớn như một quốc gia, một tôn giáo, cũng có thể là một thôn làng một bộ tộc. Kết hôn theo nghi thức được quy định do luật hay lệ, được gọi là kết hôn theo nghi thức công. Trong hôn nhân Công Giáo, Giáo Luật quy định một thể thức kết hôn công riêng. Nếu đôi bạn mà có một người là Công Giáo thì phải được cử hành kết hôn theo thể thức này, thì hôn nhân mới kể là thành sự. Nếu không ai trong đôi bạn là người Công Giáo thì họ không cần kết hôn theo nghi thức Công Giáo. Họ kết hôn thành sự theo thể thức xã hội quy định và Giáo Hội công nhận sự kết hôn này, nghĩa là công nhận là họ đã ràng buộc với nhau bằng mối dây hôn phối, gây ngăn trở tiêu hôn cho hôn nhân công giáo sau đó.
NHỮNG QUY TẮC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

NHỮNG QUY TẮC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   10/06/2017 09:43:00
 •   Đã xem: 13752
 •   Phản hồi: 0
Đây là những quy tắc hướng dẫn giúp thực hành mục vụ bí tích Hôn Nhân, tuy thông thường nhưng cũng có những điều đặc biệt liên quan đến những khúc mắc trong mục vụ và một số quy tắc hữu ích nhưng chưa được áp dụng, như việc hợp thức hóa bằng điều trị tại căn. Bản quy tắc này không là những quy định riêng của luật địa phương, nhưng được ấn định trên cơ sở các nguyên tắc chung của bộ Giáo Luật 1983. Vì vậy chúng cần được phổ biến và áp dụng để việc mục vụ chứng hôn được tiến hành một cách đúng đắn và thống nhất trong các giáo phận tại Việt Nam. Nội dung như sau:
I. Giáo lý hôn nhân và dự tòng: số 1-8
II. Điều tra, rao báo: số 9-16
III. Ngăn trở tiêu hôn, cấm hôn: số 17-22
IV. Năng quyền chứng hôn: số 23-29
V. Nơi cử hành hôn phối: số 30-35
VI. Thiết lập hồ sơ: số 36-40
VII. Thể thức kết hôn: số 41-45
VIII. Hôn nhân ngoài công giáo: số 46-48
IX. Đặc ân thánh phaolô: số 49-51
X- Thành sự hóa hôn phối đơn thuần và điều trị tại căn: số 52-59
XI. Ly thân mà dây hôn nhân vẫn còn: số 60-61
CẨM NANG: 3. NGĂN TRỞ TIÊU HÔN, CẤM HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 3. NGĂN TRỞ TIÊU HÔN, CẤM HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   15/04/2017 10:15:00
 •   Đã xem: 34965
 •   Phản hồi: 0
CẨM NANG: 2. CHUẨN BỊ CỬ HÀNH HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 2. CHUẨN BỊ CỬ HÀNH HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   15/04/2017 10:11:00
 •   Đã xem: 5908
 •   Phản hồi: 1
CẨM NANG: 1. NHỮNG NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG CỦA HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 1. NHỮNG NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG CỦA HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   09/03/2017 08:24:00
 •   Đã xem: 9944
 •   Phản hồi: 0
tải xuống (1)

HƯỚNG DẪN GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   30/12/2015 05:19:00
 •   Đã xem: 6415
 •   Phản hồi: 0
Tập Hướng Dẫn Giáo Luật Bí Tích Hôn Nhân, như một Kim Chỉ Nam giúp cho các linh mục thực hiện đúng đắn và hiệu quả hơn trong nhiệm vụ chăm sóc mục vụ các tín hữu. (Có thể đọc file pdf tại đây hoặc tải về).
ĐIỀU TRỊ TẠI CĂN HÔN PHỐI BẤT THÀNH - JB. Lê Ngọc Dũng

ĐIỀU TRỊ TẠI CĂN HÔN PHỐI BẤT THÀNH - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   28/12/2015 22:15:00
 •   Đã xem: 7341
 •   Phản hồi: 0
Xin giới thiệu những quy định về điều trị tại căn một hôn nhân bất thành, vốn ít được biết đến và áp dụng. Đây là một phương cách thành sự hóa hay hợp thức hóa hôn phối. Đặc điểm của điều trị tại căn là được miễn cử hành nghi thức ưng thuận kết hôn.
GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

THỐNG KÊ
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay1,708
 • Tháng hiện tại47,787
 • Tổng lượt truy cập10,975,104
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi