TÍNH ĐỒNG HÀNH TRONG GIÁO HỘI - KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   21/05/2022 16:39:00
 •   265
 •   0
TÍNH ĐỒNG HÀNH TRONG GIÁO HỘI - KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA - J.B. Lê Ngọc Dũng

Để hiểu "Cho một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ" (Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione), chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI một cách đúng đắn,...

BÌNH GIẢI 21 ĐIỀU LUẬT MỚI VỀ TỐ TỤNG HÔN NHÂN (Đ. 1671-1691) - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   13/01/2016 15:55:00
 •   9871
 •   0
BÌNH GIẢI 21 ĐIỀU LUẬT MỚI VỀ TỐ TỤNG HÔN NHÂN (Đ. 1671-1691) - JB. Lê Ngọc Dũng

Bản dịch Việt ngữ và bình giải 21 điều luật tố tụng hôn nhân mới (đ.1671-1691) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ban hành trong Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus. Cập nhật chỉnh sửa ngày 10-2-2020

MỘT GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH, VĂN HÓA HIỆP HÀNH - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   21/05/2022 16:47:00
 •   279
 •   0
MỘT GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH, VĂN HÓA HIỆP HÀNH - J.B. Lê Ngọc Dũng

Sau khi hiểu đúng ý nghĩa của tính đồng hành của Giáo hội, bài xin quay trở khảo sát việc sử dụng từ ngữ "hiệp hành". Điều được nhận thấy là Giáo hội Việt Nam đang hình thành một văn hóa hiệp hành, mà...

THÒI GIAN VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN THEO GIÁO LUẬT - Barnaba Trần Đình Phục

 •   06/06/2022 06:51:00
 •   197
 •   0
THÒI GIAN VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN THEO GIÁO LUẬT - Barnaba Trần Đình Phục

Thời gian và cách tính thời gian là một vấn đề không phải khó, nhưng vẫn còn nhiều người lúng túng do hoặc chưa nắm bắt được, hoặc lẫn lộn. Bởi lẽ, cách tính thời gian Giáo luật và thời gian thông...

ĐỂ ĐỒNG HÀNH, BIỆN PHÂN VÀ HỘI NHẬP SỰ YẾU ĐUỐI VỚI CÁC TÍN HỮU TRONG TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN BẤT HỢP LUẬT THEO AMORIS LAETITIA - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   27/04/2018 21:28:00
 •   7289
 •   0
ĐỂ ĐỒNG HÀNH, BIỆN PHÂN VÀ HỘI NHẬP SỰ YẾU ĐUỐI VỚI CÁC TÍN HỮU TRONG TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN BẤT HỢP LUẬT THEO AMORIS LAETITIA - JB. Lê Ngọc Dũng

Những người ly dị tái hôn hoặc kết hôn bất hợp luật đã bị cấm không được lãnh nhận Thánh Thể vì họ được coi là những người đã phạm tội trọng một cách khách quan, ngược lại giới răn của Chúa. Tuy nhiên...

THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÔNG VỚI MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP TU HỘI ĐSTH - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   08/06/2022 10:49:00
 •   734
 •   0
THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÔNG VỚI MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP TU HỘI ĐSTH - J.B. Lê Ngọc Dũng

Gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức công bố Tông thư Authenticum Charismatis, sửa đổi lại luật lập dòng, ở điều 579, dưới dạng Tự Sắc, ban hành ngày 4-11-2020, và có hiệu lực từ ngày 10 tháng...

CẨM NANG: 7- HÔN NHÂN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   10/02/2021 06:02:59
 •   58436
 •   0
CẨM NANG: 7- HÔN NHÂN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

Hôn nhân hỗn hợp thì phân biệt với hôn nhân khác đạo. Trong hôn nhân hỗn hợp người Công Giáo kết hôn với một người thuộc Kitô giáo khác đã được Rửa tội; trong hôn nhân khác đạo người Công Giáo kết hôn...

RỐI LOẠN NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐA NGHI - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   04/10/2020 06:44:00
 •   1428
 •   0
RỐI LOẠN NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐA NGHI - JB. Lê Ngọc Dũng

Những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng đa nghi (Paranoid personality disorder) chưa hẳn là người bị bệnh tâm thần. Họ có thể có những thành tựu trong cuộc sống xã hội nhưng Tòa án hôn...

KẾT HÔN VÔ HIỆU DO GIẢ HÌNH, SIMULATIO (Đ. 1101#2) - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   01/05/2016 22:00:00
 •   5549
 •   0
images (9)

Khi cử hành kết ước hôn nhân theo thể thức bên ngoài mà trong lòng lại có ý định loại trừ hay không tôn trọng: chính hôn nhân, hoặc thiện ích đôi bạn, hoặc thiện ích con cái, hoặc sự chung thủy đơn...

TUYÊN KẾT HAY TUYÊN BỐ HÌNH PHẠT? - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   30/07/2021 21:09:00
 •   1059
 •   0
TUYÊN KẾT HAY TUYÊN BỐ HÌNH PHẠT? - JB. Lê Ngọc Dũng

Trong Giáo luật, xuất hiện nhiều lần cụm từ Latin poena "irrogata vel declarata". Trong phần chế tài hình sự, đã dịch là hình phạt được "tuyên kết hay tuyên bố" . Tuy nhiên từ ngữ chuyển dịch cần...

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU SAO CHO ĐÚNG? - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   23/02/2017 21:29:00
 •   18779
 •   0
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU SAO CHO ĐÚNG? - JB. Lê Ngọc Dũng

Trong Thánh Lễ phần "lời nguyện chung" hay còn gọi là lời "nguyện tín hữu", cũng thường được gọi là "lời nguyện giáo dân" nên thường bị hiểu lầm đây là phần dành riêng cho giáo dân và do những đại...

NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁO LUẬT BÍ TÍCH - Gp NHA TRANG

 •   22/06/2017 21:47:00
 •   2668
 •   0
NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁO LUẬT BÍ TÍCH - Gp NHA TRANG

Những quy tắc hướng dẫn áp dung được soạn thảo dựa trên bộ Giáo Luật và trên một số các huấn thị khác của Tòa Thánh, nên có tính phổ quát, được như một cuốn sổ tay dành riêng cho linh mục. Giám Mục...

TU CHỈNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THEO GIÁO LUẬT - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   15/10/2018 21:52:00
 •   8980
 •   0
TU CHỈNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THEO GIÁO LUẬT - JB. Lê Ngọc Dũng

Hội Đồng giáo xứ, Ban Quý chức, Ban Hành giáo… đã xuất hiện từ xa xưa có tính đặc thù tại các Giáo hội địa phương, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Các tổ chức hay cơ cấu này, tùy theo hoàn...

TỘI, XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ CỦA TÍN HỮU LY DỊ TÁI HÔN THEO TUYÊN BỐ CỦA TÒA THÁNH NĂM 2000 - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   18/12/2016 13:39:00
 •   6174
 •   0
TỘI, XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ CỦA TÍN HỮU LY DỊ TÁI HÔN THEO TUYÊN BỐ CỦA TÒA THÁNH NĂM 2000 - JB. Lê Ngọc Dũng

Phải chăng tín hữu ly dị tái hôn luôn ở trong tình trạng tội nặng nghiêm trọng? Tòa Thánh năm 2000 đã ra một Tuyên Bố chính thức, giúp thẩm định tình trạng tội của họ. Theo đó, tội trọng khách quan...

Hiệp Hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nha Trang - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   18/02/2022 18:20:00
 •   490
 •   0
Hiệp Hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nha Trang - J.B. Lê Ngọc Dũng

Hiệp hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu hình thành từ một nhóm nữ tu dòng ba của đan viện Carmen Nha Trang, quen gọi là Dòng Kín, bắt đầu từ năm 1968, dưới sự hướng dẫn của Mẹ Bề trên Đan Viện,...

GIỚI THIỆU TẬP SÁCH MITIS JUDEX. THỦ TỤC VÀ ÁN LÝ TÒA ÁN HÔN PHỐI

 •   12/06/2022 11:46:00
 •   229
 •   0
Bìa

MITIS JUDEX. THỦ TỤC VÀ ÁN LÝ TÒA ÁN HÔN PHỐI, một quyển sách được biên soạn công phu, nhằm đáp ưng mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với tự sắc Mitis Iudex (Vị thẩm phán nhân từ) và của Hội...

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

Liên kết web
THỐNG KÊ
 • Đang truy cập30
 • Hôm nay1,936
 • Tháng hiện tại142,830
 • Tổng lượt truy cập9,490,875
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi