TÍNH ĐỒNG HÀNH TRONG GIÁO HỘI - KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA - J.B. Lê Ngọc Dũng

TÍNH ĐỒNG HÀNH TRONG GIÁO HỘI - KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   21/05/2022 16:39:00
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Để hiểu "Cho một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ" (Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione), chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI một cách đúng đắn, nên hiểu theo sự giải thích của chính Hội Thánh.
Tự sắc Competentias quasdam decernere phân bổ năng quyền - J.B. Lê Ngọc Dũng

Tự sắc Competentias quasdam decernere phân bổ năng quyền - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   22/04/2022 18:52:00
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxico ban hành tự sắc Competentias quasdam decernere, ngày 11-02-2022, điều chỉnh lại một số điều trong Bộ Giáo luật Tây Phương và Đông Phương, chuyển một số quyền hành và trách nhiệm mục vụ cho các Giám mục và các Bề trên tổng quyền và ủng hộ “các nguyên tắc về tính hợp lý, hiệu lực và hiệu quả”.
GÓP Ý "CHO MỘT GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH" - J.B. Lê Ngọc Dũng

GÓP Ý "CHO MỘT GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH" - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   02/04/2022 22:09:00
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Tôi khá băn khoăn khi đọc bản câu hỏi cho một giờ cử hành hiệp hành được đăng tải; băn khoăn vì nó có vẻ như được dùng cho một giờ tu đức: sám hối, kiểm thảo đạo đức, hay xét mình tu đức. Bản câu hỏi này được thấy là nhắm đến "sống" tinh thần "hiệp hành" thực sự, đúng với chủ đề "Một Giáo hội hiệp hành", không nhắm đến đóng góp ý kiến cho THĐGM.
Nếu chúng ta cho là đúng: 
Chủ đề của THĐGM kỳ này là "Một Giáo hội hiệp hành" (Una Chiesa sinodale), thì chúng ta sẽ tiến hành một "Tiến trình hiệp hành", bằng sự thảo luận và sống thực sự tinh thần hiệp hành của chủ đề.
Nếu giả sử chủ đề của THĐGM là "Sự chung thủy hôn nhân", thì phải chăng chúng ta, những linh mục, tu sĩ, giáo dân, cũng sẽ tiến hành một "tiến trình chung thủy hôn nhân", bằng việc thảo luận và sống thực sự tinh thần chung thủy hôn nhân?
Quả là một sai lầm đáng tiếc! Các linh mục tu sĩ làm sao mà có thể thực hiện tiến trình hay sống thực sự tinh thần chung thủy hôn nhân?
GIẢI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN ĐA MINH ROSA LIMA VÀ HIỆP HỘI - J.B. Lê Ngọc Dũng

GIẢI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN ĐA MINH ROSA LIMA VÀ HIỆP HỘI - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   20/02/2022 22:41:00
 •   Đã xem: 2484
 •   Phản hồi: 0
Vì sự kiện liên hệ đến khoảng 100 nữ tu cao tuổi đã khấn trọn cũng như một số đông khoảng 170 các nữ tu trẻ khác thuộc dòng nữ Đa Minh Rosa Lima tại một Phần dòng và  Hiệp hội đang tiến đến lập dòng có liên hệ, tôi mạn phép đưa ra những bình giải về phương diện Giáo luật những sự kiện đó, hầu giúp cho mọi người tìm được giải pháp cho đời tu của mình.
Các nữ tu có quyền và cần phải biết về tình trạng và những điều liên hệ đến vận mệnh của mình, về lời khấn, về tu hội ĐSTH mình tùy thuộc và về nơi cư ngụ của mình. Vì thế tôi cần công khai những câu trả lời. 
Đương nhiên, để bình giải đúng đắn tôi phải dựa vào một số sự kiện lịch sử và thực tế, có thể tổn hại đến uy tín hoặc quyền lợi của nào đó, nhưng sự lợi ích của một số đông nữ tu đòi buộc tôi có nghĩa vụ phải bình giải, làm sáng tỏ vấn đề.
Nếu ai thấy có bình giải sai lạc xin cho tôi biết để chỉnh sửa.
Hiệp Hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nha Trang - J.B. Lê Ngọc Dũng

Hiệp Hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nha Trang - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   18/02/2022 18:20:00
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Hiệp hội (Dòng) Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu hình thành từ một nhóm nữ tu dòng ba của đan viện Carmen Nha Trang, quen gọi là Dòng Kín, bắt đầu từ năm 1968, dưới sự hướng dẫn của Mẹ Bề trên Đan Viện, sống cầu nguyện và chiêm niệm như các đan nữ. Đến năm 2012, các nữ tu được tách ra sống thành ba cộng đoàn ở các giáo xứ, có Bề trên riêng được bầu năm 2014. Năm 2019 số nữ tu gia tăng, được Giám Mục giáo phận thiết lập thành Hiệp hội các tín hữu với mục đích tiến lên thành lập Hội dòng. Hiện nay có khoảng 25 thành viên và sống trong 4 cộng đoàn ở các giáo xứ, sống theo linh đạo kết hợp giữa chiêm niệm cầu nguyện và hoạt động, chú trọng đến sự kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng với những hy sinh nhỏ bé của một tâm hôn đơn sơ khiêm tốn theo gương Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu.
MỘT SỐ GIẢI ĐÁP VỀ TU HỘI ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN - J.B. Lê Ngọc Dũng

MỘT SỐ GIẢI ĐÁP VỀ TU HỘI ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   02/01/2022 21:00:00
 •   Đã xem: 2028
 •   Phản hồi: 0
Gần đây, có những thắc mắc gởi đến trang giaoluatconggiao.com, liên quan đến việc thiết lập một tu hội đời sống thánh hiến (tu hội dòng, tu hội đời, tu đoàn đời sống tông đồ) và việc thiết lập một hiệp hội công nhằm tiến đến thiết lập một tu hội. Cũng xin mạn phép được đăng tải giải đáp thắc mắc liên quan đến dòng nữ Đa Minh Rosa Lima với việc phân chia, theo quyết định của Tổng hội IX năm 2012 của dòng, định hướng đi truyền giáo tại giáo phận Bà Rịa, Phú Cường và Bắc Ninh. Hy vọng giải đáp sẽ giúp dòng Đa Minh Rosa Lima có được cơ cấu tổ chức vững mạnh và các nữ tu có đời sống thánh hiến tốt đẹp hơn.
QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRONG GIÁO HỘI - JB. Lê Ngọc Dũng

QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRONG GIÁO HỘI - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   11/12/2021 18:46:00
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
Với Tông hiến PASCITE GREGREM DEI, công bố hôm 1/6/2021, và sẽ có hiệu lực từ ngày 8/12/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho canh tân quyển VI về hình phạt trong Bộ Giáo Luật 1983. Luật canh tân có thêm những khoản hình phạt liên hệ đến tài chính, trong đó đáng chú ý đến điều 1376 §1 số 2, quy định "phải" phạt: "Người nào mà không có sự tham khảo ý kiến, sự đồng ý hoặc cho phép theo quy định, hoặc không thỏa mãn yêu cầu khác do pháp luật áp đặt về tính hữu hiệu hoặc hợp pháp, mà chuyển nhượng những của cải thuộc Giáo hội hoặc thực hiện một hành vi quản trị trên chúng" (đ. 1376§1,2).
Trường hợp người quản trị tài sản: Bản quyền, Bề trên, Cha sở, Giám đốc... khi chuyển nhượng tài sản của giáo phận, giáo xứ, nhà dòng... mà không tham khảo ý kiến, hoặc không có sự đồng ý (của Hội đồng kinh tế, Ban tư vấn, Hội đồng dòng...), hoặc không có sự cho phép (của Bản quyền, Bề trên...) theo quy định, đã rất thường xảy ra.
Để tránh những trường hợp đáng tiếc trong tương lai, từ ngày luật canh tân có hiệu lực, bài viết này tìm hiểu một cách tổng quát và cung cấp một số điều cần biết trong việc quản trị tài sản trong một giáo phận, giáo xứ, dòng tu...
Tân Giám mục giáo phận thi hành chức vụ từ khi nào? - J.B. Lê Ngọc Dũng

Tân Giám mục giáo phận thi hành chức vụ từ khi nào? - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   09/12/2021 22:07:00
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Đôi khi có những thắc mắc liên quan đến vị tân Giám mục giáo phận; hỏi rằng, khi một linh mục được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận, thì ngài là Giám mục giáo phận chưa; ngài đã có quyền tài phán trên Giáo phận mà ngài được bổ nhiệm hay chưa;  tên của ngài đã được nêu trong kinh nguyện Thánh thể hay chưa.
Một Giáo hội "đồng hành" hay "hiệp hành"? - J.B. Lê Ngọc Dũng

Một Giáo hội "đồng hành" hay "hiệp hành"? - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   05/12/2021 22:36:00
 •   Đã xem: 1897
 •   Phản hồi: 0
Không biết có nên đăng bài này hay không? Tôi đắn đo suy nghĩ mãi. Cuối cùng, vì chính "Tiến trình Thượng Hội đồng", kêu gọi mọi tín hữu tham gia góp ý và lắng nghe, và vì sự hiểu biết cần thiết để mọi tín hữu có thể thảo luận và góp ý một cách đúng đắn, tôi quyết định viết và đăng bài này. Nếu như có trái với những ý kiến của vị nào đó, thì xin thông cảm hoặc góp ý cùng nhau.
 Vấn đề ở đây là đề nghị thay đổi những từ ngữ, đang được sử dụng rộng rãi, liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI, 2021-2023.
a- "Processo sinodale", "synodal process" được dịch Việt ngữ là "Tiến trình hiệp hành".
Nay xin đổi thành: "Tiến trình công nghị" hoặc "Tiến trình Thượng hội đồng (cấp giáo phận)"
b- "Una Chiesa sinodale", "A Synodal Church" đã được dịch là "Một Giáo hội hiệp hành", cũng được thấy trên các bài viết được đăng tải, cũng như những lời giảng dạy được thấy trên các video.
Nay xin đổi thành: "Một Giáo hội đồng hành".
Những từ ngữ này diễn tả một khái niệm mới thuộc Giáo hội học. Chúng rất quan trọng. Vì vậy, các nhà biên soạn hoặc chuyển dịch cần cẩn thận suy xét để tránh việc du nhập một từ ngữ không thích đáng. Một khi từ ngữ đã quen dùng thì khó mà sửa đổi. 
ỦY NHIỆM THƯ TRUYỀN CHỨC THÁNH - JB. Lê Ngọc Dũng

ỦY NHIỆM THƯ TRUYỀN CHỨC THÁNH - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   26/10/2021 22:04:00
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Đôi khi có những khúc mắc về thẩm quyền cấp ủy nhiệm thư để truyền chức thánh cho một chủng sinh hay một tu sĩ. Ở đây chúng ta cần tìm hiểu thêm các nguyên tắc Giáo luật về ủy nhiệm thư này, lưu ý cách riêng đối với các tiến chức là các tu sĩ.
BỘ GIÁO LUẬT, QUYỂN VI CANH TÂN - JB. Lê Ngọc Dũng chuyển dịch

BỘ GIÁO LUẬT, QUYỂN VI CANH TÂN - JB. Lê Ngọc Dũng chuyển dịch

 •   10/08/2021 10:44:00
 •   Đã xem: 1680
 •   Phản hồi: 0
Với Tông hiến PASCITE GREGREM DEI, công bố hôm 1/6/2021, và sẽ có hiệu lực từ ngày 8/12/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho canh tân quyển VI của Bộ Giáo Luật 1983. Đây là bản dịch Việt Ngữ, có thêm 42 ghi chú những điều đổi mới của luật canh tân, và 62 ghi chú về chỉnh sửa bản dịch Việt ngữ cũ của quyển VI.
Để hoàn thiện bản dịch, xin quý luật gia góp ý thêm về bất cứ điểm gì cần thiết. Bản dịch và ghi chú đăng trên trang này, vì vậy, sẽ được cập nhật cho tốt hơn.
TUYÊN KẾT HAY TUYÊN BỐ HÌNH PHẠT? - JB. Lê Ngọc Dũng

TUYÊN KẾT HAY TUYÊN BỐ HÌNH PHẠT? - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   30/07/2021 21:09:00
 •   Đã xem: 883
 •   Phản hồi: 0
Trong Giáo luật, xuất hiện nhiều lần cụm từ Latin poena "irrogata vel declarata". Trong phần chế tài hình sự, đã dịch là hình phạt được "tuyên kết hay tuyên bố" . Tuy nhiên từ ngữ chuyển dịch cần phải được xem xét lại cho phù hợp với ý nghĩa của Giáo luật. Tác giả bài viết đề nghị chuyển dịch thành hình phạt được "áp đặt và tuyên bố"; xác định việc "áp đặt" được dùng cho hình phạt hậu kết, còn "tuyên bố" được dùng cho một sô trường hợp phạm nhân đã mắc hình phạt tiền kết từ trước.
Được phép lãnh nhận Thánh Thể khi tham dự Thánh Lễ trực tuyến không? - J.B. Lê Ngọc Dũng

Được phép lãnh nhận Thánh Thể khi tham dự Thánh Lễ trực tuyến không? - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   05/06/2021 21:26:00
 •   Đã xem: 1381
 •   Phản hồi: 0
Khi tham dự Thánh Lễ trực tuyến, các tín hữu thống hối, lắng nghe các Bài đọc và giảng lễ thì được coi như là đủ để chuẩn bị tâm hồn và được phép đón nhận Bí Tích Thánh Thể, trừ khi mắc vạ hoặc ý thức mình đang có tội trọng như quy định của điều 915 và 916.
HƯỚNG DẪN ĐỆ ĐƠN TÒA ÁN HÔN PHỐI - J.B. Lê Ngọc Dũng

HƯỚNG DẪN ĐỆ ĐƠN TÒA ÁN HÔN PHỐI - J.B. Lê Ngọc Dũng

 •   19/02/2021 18:14:00
 •   Đã xem: 1600
 •   Phản hồi: 0
TÔNG THƯ MITIS IUDEX - JB. Lê Ngọc Dũng chuyển dịch

TÔNG THƯ MITIS IUDEX - JB. Lê Ngọc Dũng chuyển dịch

 •   10/02/2021 06:43:00
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0
CẨM NANG: 7- HÔN NHÂN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

CẨM NANG: 7- HÔN NHÂN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   10/02/2021 06:02:59
 •   Đã xem: 51950
 •   Phản hồi: 0
Hôn nhân hỗn hợp thì phân biệt với hôn nhân khác đạo. Trong hôn nhân hỗn hợp người Công Giáo kết hôn với một người thuộc Kitô giáo khác đã được Rửa tội; trong hôn nhân khác đạo người Công Giáo kết hôn với người không được rửa tội. Hôn nhân hỗn hợp cần có phép minh nhiên của Đấng Bản Quyền địa phương; hôn nhân khác đạo thì mắc ngăn trở tiêu hôn nên buộc phải được miễn chuẩn ngăn trở. Việc ban miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo thì có thể ở mức độ nhiều ít khác nhau tùy theo vị lãnh đạo của từng giáo phận và tùy theo từng trường hợp. Có giáo phận miễn chuẩn hôn nhân khác đạo được ban khá rộng rãi, có giáo phận thì hạn chế như không ban miễn chuẩn nếu người không rửa tội là người ngoại quốc.
ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ - JB. Lê Ngọc Dũng

ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   07/10/2020 16:10:00
 •   Đã xem: 2341
 •   Phản hồi: 0
Theo luật Công giáo, hôn nhân trước của hai người lương đã tạo thành dây hôn phối . Hệ quả là người lương này đang mắc ngăn trở dây hôn phối, không được kết hôn với người Công giáo, cho dù người ấy đã ly dị. Tuy nhiên khi theo đạo, thì người này được hưởng một "đặc ân". Giáo hội không buộc theo đạo như là một điều kiện bắt buộc để cho phép kết hôn với người Công giáo. Ở đây, vấn đề là được “hưởng đặc ân” xóa bỏ dây hôn phối trước, do việc tự nguyện theo đạo. Nếu không bị vướng dây hôn phối trước đó, thì một người lương vẫn có thể được Giáo Hội ban miễn chuẩn để kết hôn với người Công giáo mà không đòi buộc người ấy phải theo đạo.
RỐI LOẠN NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐA NGHI - JB. Lê Ngọc Dũng

RỐI LOẠN NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐA NGHI - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   04/10/2020 06:44:00
 •   Đã xem: 1278
 •   Phản hồi: 0
Những người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng đa nghi (Paranoid personality disorder) chưa hẳn là người bị bệnh tâm thần. Họ có thể có những thành tựu trong cuộc sống xã hội nhưng Tòa án hôn phối lại có thể xác nhận họ kết hôn vô hiệu vì thiếu óc phán đoán về những nghĩa vụ và quyền lợi chính yếu của việc trao ban cho nhau trong hôn nhân (đ. 1095,2), hoặc vì bản chất tâm lý không thể đảm nhận những nghĩa vụ của hôn nhân (đ. 1095,3). Phần bệnh lý của rối loạn nhân cách và một vụ án về hôn nhân bất thành điển hình được trình bày trong bài này.
GIẢNG LỄ CN TN XXIV A. Công bằng phải trả - JB. Lê Ngọc Dũng

GIẢNG LỄ CN TN XXIV A. Công bằng phải trả - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   12/09/2020 17:06:00
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0
GIẢNG LỄ CN TN XXIII A. Nghệ thuật sửa lỗi - JB. Lê Ngọc Dũng

GIẢNG LỄ CN TN XXIII A. Nghệ thuật sửa lỗi - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   05/09/2020 21:34:00
 •   Đã xem: 795
 •   Phản hồi: 0
GIẢNG LỄ CN TN XXII A. Đau khổ của người Kitô hữu - JB. Lê Ngọc Dũng

GIẢNG LỄ CN TN XXII A. Đau khổ của người Kitô hữu - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   29/08/2020 18:22:00
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0
GIẢNG LỄ CN TN XIX A. Đức tin kiên vững - JB. Lê Ngọc Dũng

GIẢNG LỄ CN TN XIX A. Đức tin kiên vững - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   08/08/2020 20:26:00
 •   Đã xem: 801
 •   Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN TÍN HỮU RỐI HÔN PHỐI TỰ BIỆN PHÂN ĐỂ SỐNG ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

HƯỚNG DẪN TÍN HỮU RỐI HÔN PHỐI TỰ BIỆN PHÂN ĐỂ SỐNG ĐẠO - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   26/07/2020 17:16:00
 •   Đã xem: 1954
 •   Phản hồi: 0
Anh chị em có lẽ đang đau khổ vì đang ở trong tình trạng rối hôn phối, do ly dị tái hôn hay kết hôn ngoài luật Hội Thánh. Những khảo cứu về giáo huấn của Giáo Hội gần đây, sẽ hướng dẫn anh chị em như một người “bạn đồng hành”, giúp anh chị em tự “biện phân” về tình trạng của mình, để có thể sống đạo tốt hơn, và có thể lãnh nhận các Bí tích theo như chỉ dạy của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông huấn Familiaris Consortio, năm 1981, và của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Tình Yêu), năm 2016.
Ước mong rằng anh chị em nào, sau khi đã đọc bài này, nên giúp đỡ, giới thiệu hoặc in ra bài này cho những tín hữu khác, đang sống rối hôn phối, vì lý do nào đó, như là đã bỏ bê việc giữ đạo, xa lìa Hội Thánh, có thể đọc và hiểu được.
GIẢNG LỄ CN TN XVII A. Khôn ngoan đi tìm ngọc quý - JB. Lê Ngọc Dũng

GIẢNG LỄ CN TN XVII A. Khôn ngoan đi tìm ngọc quý - JB. Lê Ngọc Dũng

 •   25/07/2020 17:30:00
 •   Đã xem: 847
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

GIAOLUATCONGGIAO.COM

GIỚI THIỆU TRANG GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO

Con xin giới thiệu trang Web ;http://giaoluatconggiao.com được thành lập với sự khuyến khích của Đức cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Gp. Bà Rịa phụ trách Giáo Luật trong HĐGMVN, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Gp Nha Trang. Trang Web được phát kiến và hình thành với các lý do sau: - Trong khóa Bổ Túc...

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi