QUYỂN IV. NHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI (834-1253)

Quyển IV. Nhiệm Vụ Thánh Hoá Của Giáo Hội (834-1253)

Điều 834

#1. Giáo Hội chu toàn  nhiệm  thánh hóa  của mình cách riêng nhờ phụng vụ thánh,thực vậy, phụng vụ thánh được coi là việc thi hành  nhiệm vụ tư tế  của Đức Gie6su Kitô, trong đó, bằng những dấu chỉ khả giác, việc thánh hóa con người được biểu hiện và được thể hiện theo cách thức riêng của mỗi dấu chỉ, đồng thời việc phụng tự công nguyên vẹn dâng lên thiên Chúa được thực hiện  do Đầu và các chi thể của Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô.

#2.Việc thờ phượng như thế được thực hiện mỗi khi được cử hành nhân danh Giáo Hội, do những người được đề cử cách hợp pháp, và bằng những hành vi  được quyền bính của Giáo Hội chuẩn nhận.

Điều 835

#1.Nhiệm vụ thánh hóa được thi hành trước hết bởi các Giám Mục, là những vị đại tư tế, những người phân phát chính yếu các mầu nhiệm của Thiên Chúa, là những người điều hành, những người cổ vũ, và là những người bảo toàn tất cả sinh hoạt phụng vụ trong Giáo Hội được trao phó cho các ngài.

#2. Các linh mục cũng thi hành nhiệm vụ thánh hóa, bởi vì chính các vị cũng thông phần vào chức tư tế của Đức Kitô với tư cách  là những thừa tác viên của Ngài dưới quyền Giám Mục, các vị được thánh hiến để cử hành việc thờ  phượng Thiên Chúa và để thánh hóa đoàn dân.

#3. Các phó tế thông phần vào việc cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa, chiếu theo những quy định của luật.

#4. Các Kitô hữu khác cũng có phần vụ riêng của mình  trong nhiệm vụ thánh hóa bằng cách tham dự hành động các việc cử hành phụng vụ, nhất là phụng vụ Thánh  Thể, theo cách thế riêng của mình; đặc biệt các bậc cha mẹ thông phần vào nhiệm vụ  này bằng cách sống đời hôn nhân theo tin thần Kitô giáo và liệu cho con cái  có được một nền giáo dục Kitô giáo.

Điều 836

Vì việc phụng tự Kitô giáo, trong đó chức tư tế chung của các Kitô hữu được thi hành, là một việc phát xuất từ đức tin, nên các thừa tác viên có chức thánh phải quan tâm khơi dậy và làm sáng tỏ đức tin và dựa vào đức tin, nên các thừa tác viên phải quan tâm khơi dậy và làm sáng tỏ đức tin, nhất là bằng thừa tác vụ Lời Chúa, nhờ đó đức tin này nẩy sinh và được nuôi dưỡng.

Điều 837

#1.Các hoạt động phụng vụ không phải là những hoạt động riêng tư, nhưng là những cử hành của chính  Giáo Hội là "bí tích hiệp nhất", nghĩa là đoàn dân thánh được tập hợp và điều hành  dưới quyền Giám Mục, vì thế các hoạt động phụng vụ liên quan đến toàn thể thân mình của Giáo Hội, biểu lộ và tác động đến thân mình ấy, nhưng các hoạt động ấy liên hệ vời mỗi chi thể ấy một cách khác nhau, tùy theo sự khác biệt của chức vị, của nhiệm vụ  và của việc tham dự hữu hiệu.

#2. Vì các hoạt động phụng vụ  tự bản chất bao gồm một cuộc cử hành có tính cách cộng đoàn, nên phải cử hành các hoạt động ấy với sự hiện diện và tham dự tích cực của các Kitô  hữu, ở đâu có thể.

Điều 838

#1. Việc điều hành phụng vụ thánh chỉ lệ thuộc quyền bính Giáo Hội mà thôi; quyền  bính này thực sự thuộc Tông Tòa và, chiếu theo quy tắc của luật, thuộc Giám Mục giáo phận.

#2. Việc tổ chức phụng vụ thánh của Giáo Hội toàn cầu, xuất bản các sách phụng vụ sang tiếng bản xứ và liệu sao cho những quy tắc về phụng vụ được trung thànhâ tuân giữ khắp nơi đều thuộc về Tông Tòa.

#3.Việc soạn thảo các bản dịch sách phụng vụ sang tiếng bản xứ, với những thích nghi phù hợp trong giới hạn được các sách phụng vụ ấn định, và xuất bản các bản dịch ấy, sau khi có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, thuộc về các Hội Đồng Giám Mục.

#4. Việc ban  hành những quy tắc về phụng vụ mà mọi nhười buộc phải tuân giữ thuộc về Giám Mục giáo phận trong Giáo Hội  được trao phó cho ngài và trong giới hạn thẩm quyền của ngài.

Điều 839

#1. Giáo Hội còn thực hiện nhiệm vụ thánh hóa của mình bằng những phương cách khác nữa; hoặc bằng những lời cầu nguyện nhờ đó Giáo Hội nài xin Thiên Chúa thánh hóa các Kitô hữu trong chân lý, oặc bằng những việc sám hối và bác ái, là những việc giúp rất nhiều cho Vương Quốc của Đức Kitô được bén rễ và được cũng cố trong các tâm hồn và đem lại ơn cứu độ cho thế giới.

#2.Đấng Bản Q uyền địa phương phải liệu sao cho việc cầu nguyện cũng như các việc đạo đức và thánh thiêng của đoàn dân Kitô giáo được hoàn toàn phù hợp với những quy tắc của Giáo Hội.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây